Alternativet Skive Kommune ordinære årsmøde

Kære medlemmer af Alternativet Skive Kommune.

Indkaldelse til Årsmøde 12. juni 19:00 - Ny Skivehus, Odgaardsvej 15A, 7800 Skive

Dagsorden for årsmødet

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Bestyrelsen ønsker input ift Alternativet Skive Kommunes fremtid
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse. Send venligst til forperson - jesper.schroder@outlook.com

Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været meget lidt aktivitet i Alternativet Skive Kommune efter kommunalvalget. Den nuværende bestyrelse har derfor ønsket at høre medlemmerne om, hvad Alternativet i Skive Kommune skal i 2019 og videre frem.

Alle er velkommen til årsmøde, men det er naturligvis kun medlemmer af Alternativet, der har stemmeret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet Skive Kommune
v. forperson Jesper Schrøder