ALTERNATIVET Silkeborg inviterer

Medlemsaktiviteter august til december 2020

Traditionen tro inviterer ALTERNATIVET Silkeborg til åbne medlemsaktiviteter henover sensommeren og efteråret.
Som altid starter vi møderne med fællesspisning. Menuen er vegansk. Fremstillet af overskudsmad, og kan erhverves til den beskedne pris af 35 kr.
Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i Hjerterum, Hostrupsgade 49-2, 8600 Silkeborg.
Se mere her:https://www.hjerterumsilkeborg.dk/

Aktivitetsoversigt:

Onsdag den 5.august, fra kl. 18 - 21: Vi spiser ekstra grønt
Greenselect – Foredrag om plantebaseret mad v/Dorte Fløjgaard. Som altid spiser vi sammen kl. 18 – På denne onsdag er det Dan fra Greenselect der står i køkkenet.
Se mere her: https://greenselect.dk/index.html

Onsdag den 19. August, fra 18 - 21: ”Sygehussagen i Silkeborg”
Alternativet ønsker et samfund med en helhedsorienteret helbredsforståelse. Et samfund, hvor det hele menneske er i fokus, hvor færre bliver syge, fordi forebyggelsesindsatsen prioriteres.
Sygehussagen i Silkeborg har givet anledning til intens debat om regionens strategi på sygehusområdet.
Men hvad er egentlig ALTERNATIVETS lokalpolitiske visioner på sundhedsområdet – her og nu og i fremtiden.
Vi starter med et indlæg af regionsrådsmedlem Rasmus Foged, som oplæg til diskussion

Lørdag den 5. september fra kl. 14 – 19.30: (målrettet medlemmer af Alternativet Silkeborg) Din kommune og fremtiden!
Kommune-/ og regionsvalg 2021: Hvor skal Alternativet have sit fokus i den kommende valgperiode? Vi bruger dagen til at opdatere vores lokalpolitiske dagsorden! Vi slutter dagen af med fællesspisning og hyggeligt samvær.

Mandag den 12. oktober fra kl. 18 21: Borgerløn ** - VISION FOR UBETINGET BASISINDKOMST
Torsten Gejl tegner og fortæller. Forhåbentlig for vi en spændende dialog og inspirerende dialog om hvordan vi kommer videre.

Onsdag den 4. november: Huset Venture – Socialøkonomi i bevægelse
Historien om en af Danmarks ældste og største socialøkonomiske virksomheder v/Lars Holstein
Oplægget kunne danne baggrund for en snak om beskæftigelsesindsatsen i danmark.
Se mere her:https://husetventure.dk/

Onsdag den 2. december fra kl. 17.30 - 20: ”Historien om Heksekosten og den gode fe”

(Juleafslutning)

· kl. 17.30-18.30 Spisning

· kl. 18.30-19.30 Signe fortæller (Hekskosten, Den Go’e Fe + evt. Rømer)

· kl. 20.00 Bagkant

Der er plads til max 20. Tilmelding senest 25. november

God sommer

Alternativet Silkeborg