Alternativet sætter et tydeligt bæredygtigt aftryk på historisk valgforbund

Som det var ude i dagspressen i går, onsdag 30. august, har Alternativet på Frederiksberg valgt at indgå valgforbund med centrum-venstre partierne på Frederiksberg: Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten.

Det er en historisk begivenhed, vi i al ydmyghed er stolte af; dels fordi vi som debuterende parti i kommunevalget har været med til at præge indholdet i en valgforbundsaftale; dels fordi det er første gang i 24 år, at Radikale at ikke er i valgforbund med Konservative. Vi tror Alternativets fremkomst har været en fødselshjælper for denne nyorientering.

Vores forhandlingsleder Søren Have forklarer, hvorfor Alternativet har sagt ja til at indgå i det brede valgforbund:

Partierne bag aftalen har udtrykt et fælles ønske om et farvel til blokpolitikken med en ny politisk kultur og en klar ambition om en bred konstituering. Partierne er gået sammen om en fælles vision om at opnå plus på alle tre bundlinjer – den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

Der vil naturligvis være forskel på, hvordan hvert parti vil prioritere mellem fokusområderne og hvordan vi konkret vil søge at opnå den forandring der skal til.

Vi vil som udgangspunkt bringe FN’s 17 verdensmål ind som pejlemærker i alle vores politiske forslag.

#jordenkalder

Noget af det, som Alternativet vil bringe ind i samarbejdet, er en klar prioritering af den miljømæssige bundlinje. Andre partier har den sociale eller den økonomiske som topprioritet, men før Alternativet kom til, var der ingen som havde det grønne som allerøverste prioritet. Men det er der nu.

Det betyder eksempelvis at vi vil insistere på at erhvervsfremmetiltag ikke kun skal skabe omsætning og gode jobs, men at de også skal fremme den grønne omstilling.

#flerevedmere #mod

Samtidig vil vi selvfølgelig insistere på at hele vores måde at udvikle, tænke og implementere politik på kommer til at gennemsyre både politikernes og forvaltningens arbejde.

Mange flere skal involveres tidligere og bedre, hvad enten det er borgere eller kommunens medarbejdere. Og vi skal eksperimentere mere, så vi sammen med de relevante aktører får afprøvet de ideer der kommer i spil. Eksempelvis med et forsøg om kontanthjælp uden modkrav. Eller med en miljøzone for dieselbiler.

#venligrevolution

Vi er også de som, uden at komme i karambolage med kolleger i Folketinget, kan sætte spørgsmålstegn ved de uhensigtsmæssige love og regler, som vi kæmper med i kommunerne - eksempelvis de mange krav i folkeskolereformen og budgetlovens indskrænkning af det kommunale selvstyre.

Vi tror på tillid og decentral beslutningskraft, og vil skubbe på for at borgerne, kommunalbestyrelsen og skolebestyrelserne på Frederiksberg kan bestemme mere over deres egen by!

Nu ser vi frem til en fortsat sjov og givende valgfest – vi synes allerede, der er meget at fejre og være stolte af.