Alternativet Rudersdal. Invitation til årsmøde onsdag deen 12. juni kl. 19-21

  1. maj 2019

Kære medlemmer af Alternativet Rudersdal

Hermed indkaldes til årsmøde i Alternativet Rudersdal

Årsmødet afholdes i Store Sal, Birkerød Bibliotek, Stationsvej 1, 3460 Birkerød onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.00 – 21.00.

Der skal blandt på årsmødet vælges ny bestyrelse. Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsesvalget, skal du give besked senest den 28. maj 2019.

Hvis du har forslag, du ønsket behandlet på årsmødet, skal du ligeledes give besked senest den 28. maj 2019.

Din besked skal sendes til bestyrelsen, att. Ejvind Slottved, email: eslottved@gmail.com.

Den endelige dagsorden vil blive sendt til dig på mail og vil blive bragt på Alternativet Rudersdals Facebook side senest tirsdag den 4. juni 2019.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til årsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen