Alternativet Rudersdal - Bestyrelsesmøde 25. september 2018 kl. 19.00

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 25. september 2018

Mødes afholdes tirsdag den 25. september 2018 kl. 19-21 Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne

 • Valg af dirigent
 • Referent: Ejvind
 • Referatet fra bestyrelsesmødet 28. august 2018. Referatet blev 30. august udsendt til bestyrelsen, der havde enkelte rettelser/kommentarer, hvorefter det er godkendt. Den endelige udgave er 6. september sendt til bestyrelsen, og er sendt ud til medlemmerne via Dialog.
 • Meddelelser
  • Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00 i Galleriet
  • Haver til Maners generalforsamling 4. sept. forløb meget fint, der er valgt en stærk bestyrelse
  • Foreningens økonomi. Status efter Folkemødet.
  • Folkekøkken 29/10 og 26/11. Folkekøkken 24. september er aflyst, Alt. Rude arrangerer 26/11. Orientering og bemanding?
 • Årsmødet 3. oktober
  • Dagsorden – Udsendt 3. sept. Opdateret dagsorden og bilag udsendes 19. sept.
  • Traktement
  • Opdaterede vedtægter – udsendes 19. sept.
  • Dirigent – Thorkil Damsgaard Olsen
  • Oplægsholder: Se den endelige dagsorden
  • Årsberetning - udsendes 19. sept.
  • Forslag fra medlemmerne – skal være modtaget senest 18. sept.
  • Bestyrelsesmedlemmer – medlemmer, der ønsker at kandidere, skal have meldt sig senest 18. sept.
  • Andet
 • Rudersdal Folkemøde
  • Evalueringsdrøftelse - Henriks evalueringsmail 1. sept. vedlægges.
 • Storkredsen
  • Samarbejdet med/mellem folketingskandidater og -medlemmer – videre forløb
 • Tur til København 5.9.
  • Evalueringsdrøftelse
 • Kommunen
  • Kajerødgrunden – Henrik orienterer.
 • Eventuelt<a class=“attachment”

href=“/uploads/default/original/2X/0/011da317518c7a6d5fd69c97eacb041bed936584.pdf”>Folkemødedagen - Evaluering og opfølgning på Rudersdal Folkemødedag 01092018 .pdf (87.4 KB)