Alternativet Rødovre - høringssvar til forslag til Støjhandlingsplan 2018-23

Kommunalbestyrelsen i Rødovre har udsendt et forslag til Støjhandlingsplan 2018-23 i en lovpligtig offentlig høringsperiode.

Forslaget indeholder især en støjkortlægning og som viser at mere end 6.000 boliger i Rødovre er belastet af sundhedsskadelig trafikstøj over grænseværdien på 58 dB.

Alternativet Rødovre har indgivet et høringssvar, der bl.a. efterlyser konkret politisk handlen, at involvere borgere i politikudviklingen, og brug af kommunens mulige politiske virkemidler som fx. at udbygge og styrke den kollektive trafik.

Se Alternativet Rødovres høringssvar her:

Alternativet Rødovre - høringssvar til forslag til støjhandlingsplan_210618.pdf (433.2 KB)