Alternativet Østerbro Extraordinært Årsmøde - Referat (Kladde)

Alternativet Østerbro
oesterbro@alternativet.dk
Ekstraordinært årsmøde
30 April 2017
Åbenrå 33, København 1124

Til stede:
Oliver Andersen OA, Kirsten de Keyser KdK (referent), Michael Frost MF, Kim Hjerrild KH, Jeppe Johansen JJ, Karen Krzywkowski KK, Merete Lundsgaard ML
Afbud:
Adem Fajkovic, Lone Møller, Iben Vestergård

Dagsordenen for dagen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere og referent(er).
  3. Valg til bestyrelsen.
  4. Drømme og visioner for Østerbro - (input til den nye bestyrelse):
  5. Oplæg fra den tidligere bestyrelse: ALT i ALT (Michael Frost).
  6. Hvilken forskel kan og vil JEG gøre; lokalt, nationalt og globalt:
  7. Hvad brænder jeg så inderligt for at jeg ikke kan lade vær!
  8. KV17: Præsentation af Østerbros kandidater til BR

MF bød velkommen og fortalte kort om Alternativet Østerbros historie. Fra 80 medlemmer i begyndelsen, er Alt Ø nu vokset til 450 medlemmer. Det er selvfølgeligt imponerende, men hvordan involveres og motiveres vores voksende medlemsgruppe?

Årets begivenhed bliver kommunevalget KV17 (21 nov) og det bør være hvad Alt Ø koncentrerer sig om i de næste måneder indtil november.

Mødets deltagere gav hver især en kort udredning om deres baggrund, hvorfor de var Alt medlemmer og hvad der bekymrede dem, hvad de brændte for og hvad de håbede at få ud af deres medlemskab. Forskellige emner blev fremhævet så som vedvarende energi, vækst, Donald Trump, miljøet, folkeskolen, ulighed, uretfærdighed og fælleskab. Det blev foreslået at medlemmer meldte sig ind på Alternativets weekendseminar Ejerskab i Ny Politisk Kultur.
En længere diskussion fulgte om hvordan Alt Øs medlemmer kan blive motiverede til en mere aktiv deltagelse. KH sagde at folk skal mødes hvor de er og at det politiske indhold vi tilbyder skal være relevant til deres daglige, lokale liv. For ML var det vigtigt at politik er en dialog, ikke et diktat og at fælleskabet er vigtigt for at ankre medlemskabet. Skulle Alt Ø tilbyde familie venlige arrangementer? Fællesspisningen i Absalon Folkehus blev brugt som eksempel på et successfuldt fælleskab og KH foreslog at Østerbro mangler et lignende medborgerhus, er der nogen interesse? Park Cafe har stået tom i to år, er det værd at undersøge som en mulighed?

KH gav en outline om hvad der er involveret i KV17. Det er nødvendigt at vi udvikler os fra en “bevægelse” til et “politisk parti” for at få stemmer og media interesse. Folkemødet er også fokuseret på det. Borgerrepresentationen består af 55 medlemmer. Å stiller op med 18 kandidater til valget. Niko Grunfeld er spidskandidat. Alt-Ø har tre kandidater: Kim Hjerrild (Ordfører: Skolepolitik, Økonomi & Budget), Kåre Traberg Smidt (Ordfører: Erhverv) og Rune Lundgaard Jørgensen (Ordfører: Cannabis lovgivning).
Ås skolepolik kampagne vil fokusere på at genopfinde demokratiets grundværdier. Læs Grundtvig - Danmark til lykke af Finn Abrahamowitz som en god kilde. ALLEOS hjemmesiden har også en oversigt på alle 18 kandidater. Alternativet skal være et projekt for at få generationerne til at tale med hinanden, det skal være et stærkt lokalforankret parti. Kbh er den eneste kommune der har bydelsforeninger (check med KH). Kandidater vil køre både hold- og personlig kampagne i såvel media, presse og social media. Kbh politik er det nærmeste på Borgens politik pga sin størrelse, men lokaleemner kan blive relevante e.g. Amager Fælled.

Alts skolepolitiske udspil er nu det 4. udkast og skal diskuteres 20. juni Stormøde og KV17 Program (check med KH). Send en email til KH hvis du vil have en kopi af udkastet i mellemtiden. Kbh er en af de mest privilegerede byer i verden, nu skal den være berømt for mere end cykelstier og fjernvarme. Uddannelse er livslang nysgerrighed. Vi skal have at karaktertfrit skolesystem. Centraladministrationen er for overvældende. Selvom skolepolitik er et nationalpolitisk område kan vi lokalt skrue på f.eks. arbejdstime aftalerne. Vi kan reducere anvendelsen af tests.

OA mente at de mest progressive experimentale ideer ofte kommer fra ‘udkants Danmark’, ikke fra Kbh. Grunden til det kan være at i Kbh skal nye forslag og ideer gennem en længere process i Borgerrepresentationen og er derfor ikke så enkle at få accepteret og sat igang.
KH sagde at det 3. valgtema skal være “Demokratisering af København” - system forandring. Politik skal være lokalt og konkret.

KK talte om at klima forandring er den største udfordring globalt og at Å må fortsætte med at presse på i den retning. Hun havde på fornemmelsen at emnet blev overset til fordel for andre politiske områder. Nævnede AKTIONS-dagen næste søndag på Amager Fælled.

KdK sagde at bedre medlemskommunikation var nødvendig for at motivere medlemmer til at blive mere aktive. Hun foreslog at AltØ udsender et e-nyhedsbrev som medlemmer også kunne skrive indlæg i. AltØ kan også holde ‘tema’ møder (4 gange årligt?) med en gæst taler og alliere sig med andre lokale sociale aktivist grupper. Vi skulle involvere os mere med det lokale samfund (Se også Østerbros Fælleskabere og Ole Kassow.

I forbindelse med at køre gade-kampagne fortalte JJ om en 6-dages Pop-Up-Cafe med gløgg og æbleskiver han havde været med til at køre på torvet i Roskilde. Det var meget ambitiøst og udmattende men successfuldt.

OA sagde at folk skal have lyst til at engagere sig, “jeg vil, jeg kan, jeg skal”. Hvis man ikke forpligter sig kommer man ikke til at gøre det. Der skal vøre en følelse af ansvar. Man har et medansvar og det skal man leve op til.

MF foreslog at vi tænkte på at holde familievenlige projekter, weekend projekter med grønne aktiviteter, og ML gav Røde Kors som et eksempel på god management af frivillige - man får noget tilbage i form af foredrag osv.

KH sagde at hans erfaring var at det er svært at engagere travle folk. Folk brænder ud. Kun 10-15% bliver politisk engagerede. Vi skal blande os med andre grupperinger, men det er det politiske der samler os så der skal være noget politisk i alle vores arrangementer. Vi kan gøre en forskel. Medlemmer behøver ikke at være aktive på længere sigt, men kun til specifikke projekter.

Ny bestyrelse:
Oliver Andersen, Michael Frost, Karen Krzywkowski, Merete Lundsgaard, Peter (?), suppleanter: Kirsten de Keyser og Peter(?)

Konstitueringsmøde:
09 maj, kl 1900 hos KK (vil give adresse separat)

KH håbede at vi allesammen kunne mødes på Bornholm til folkemødet!

Mødet sluttede Kl. 1510