Alternativet Næstved - Indkaldelse til ordinært årsmøde 28. marts 2017

Kære alle medlemmer fra Næstved :slight_smile:

Nu er det snart tid til ordinært årsmøde i “Alternativet Næstved”.

Tirsdag 28. marts 2017 kl. 19-22
på Lisbjerggård, Slagelsevej 151, 4700 Næstved

Af hensyn til forplejning må i godt svare om i kan komme.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for “Alternativet Næstved”
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
  6a. Valg af Næstforperson
  6b. Valg af Kasserer
 7. Valg af revisor (er)
 8. Nye mødedatoer: 19/4, 11/5, 29/5, 21/6
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Med venlig hilsen
Henrik Falk
Forperson
Mobil 23888727