Alternativet Midt-, Øst- og Vestsjælland

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til stiftende årsmøde for ny kommuneforening for Alternativet på Midt-, Øst- og Vestsjælland med endelig dagsorden.

Torsdag d. 1. juli 2021 kl. 19-21

Den nye kommuneforening skal dække kommunerne Slagelse, Sorø, Kalundborg, Ringsted, Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Køge, Greve og Solrød og skabes for at prøve at samle Alternativets kræfter i de inkluderede kommuner, således at Alternativet i området kan skabe en slagkraftig organisation på såvel det organisatoriske område som, og især, på de aktivistiske og politiske områder.

Valg bliver digitale, uanset om man er møde fysisk op, eller deltager på Zoom. Derfor er det VIGTIGT, at du er tilmeldt på denne event på AlleOs.[Vedtægter oplæg til ny kommuneforening.docx|attachment https://alleos.alternativet.dk/events/view/4662

Dagsorden for det stiftende møde.

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere og referent

Vedtagelse af vedtægter for Alternativet i den ny kommuneforening

Valg til bestyrelsen

Eventuelt

ad 3) Det foreslås at vedtægterne behandles og vedtages som et hele. Oplæg til vedtægter er vedhæftet og har afsæt i Alternativets minimumsvedtægter. Med rød er i højre margen markeret, når kan-vedtægter er medtaget eller valg imellem flere muligheder i minimumsvedtægterne er foretaget. Rødmarkeringerne gennemgås på mødet.

Vi håber, rigtig mange vil deltage.

Bedste hilsner

Line, Dan og MariannVedtægter oplæg til ny kommuneforening.docx (41.6 KB)