Alternativet Lolland-Falster indkalder til opstillingsmøde 4. januar 2021

Mødet finder sted kl. 19:00-21:00 på Hovbøllevej 4, 4880 Nysted kl. 19:00-21:00

Vi opstiller kandidater til kommunalvalget 2021 i hhv. Guldborgsund og Lolland kommune. Hvis du har lyst til at opstille som byrådskandidat for Alternativet, så er processen følgende:

 • Du skal senest mandag d. 14. december 2020 have indsendt dit opstillingsgrundlag, (mail: lolland-falster@alternativet.dk) herunder hvilken kommune du tilhører (Lolland eller Guldborgsund).

 • Kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 21. december.

 • Opstillingsmødet afholdes 4. januar kl. 19:00-21:00 med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Kandidaternes valgoplæg
  • Valg af kandidater til byrådet i hhv. Lolland og Guldborgsund
  • Valg af opstillingsorden. Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.
  • Evt.

NB! Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 90 dage efter kontingentet er indbetalt.

Vi satser på et stærkt kandidathold – du er velkommen, hvis du har lyst og energi til den kommunale politik.

:green_heart: bestyrelsen i Alternativet Lolland-Falster

Ulla Munksgaard, Flemming Engler og Niels Ulrik Vangsgaard