Alternativet Lolland-Falster indkalder til årsmøde

Har du lyst til at være aktiv i Alternativet Lolland-Falster?

Alternativet Lolland-Falster indkalder til årsmøde

Mandag d. 17. april kl. 19:00-21:00 på Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

Vi er blevet mange flere i Alternativet på Lolland og Falster (27), selvom det ikke er så mange som her på sommerhøjskolen - men sådan kan vi også være aktive - så der er god mulighed for at flere vil engagere sig i bestyrelsen, hvor vi lige nu kun er to.

Efter årsmødet tager vi den den gode politiske debat kl. 20:00-21:00: Hvad vil vi fremme af Alternativets politik på Lolland-Falster – og hvordan gør vi det?

Dagsorden for årsmødet kl. 19:00-20:00:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Forpersonens beretning for Alternativet Lolland-Falster 2022
  4. Fremlæggelse af årsregnskab 2022 til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du sende lidt om dig selv i et opstillingsgrundlag til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 27. marts 2023

(Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret og opstillingsret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling).

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer og fremsendt til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 13. marts 2023

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 3. april 2022

Vi glæder os til at se jer alle :smiling_face_with_three_hearts: HUSK tilmelding i AlleOs på dette link

:green_heart: Ulla