Alternativet Lolland-Falster indkalder til årsmøde 6. marts 2022

Alternativet Lolland-Falster indkalder til årsmøde
Søndag d. 6. marts kl. 14:00-17:00 på Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

Vi er ved at varme op til folketingsvalget i Alternativet og tager den gode politiske debat efter årsmødet kl. 15:30: Hvad vil vi fremme af Alternativets politik på Lolland-Falster – og hvordan gør vi det.

Dagsorden for årsmødet kl. 14:00-15:30:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du sende lidt om dig selv og dit opstillingsgrundlag til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 13. februar 2022

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer og fremsendt til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 13. februar 2022

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 20. februar .

Vi glæder os til at se jer alle :smiling_face_with_three_hearts:

:green_heart: Ulla