Alternativet Lolland-Falster indkalder til årsmøde 10. april

Alternativet Lolland-Falster indkalder til årsmøde
Onsdag d. 10. april 2024 kl. 19:00-21:00 på Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

Imponerende hvad chatGPT kan :wink:

Har du lyst til at være aktiv i Alternativet Lolland-Falster?

Vi er nu i Alternativet på Lolland og Falster 24 medlemmer, så der er god mulighed for at flere vil engagere sig i bestyrelsen.

Efter årsmødet tager vi den den gode politiske debat kl. 20:00-21:00: Hvad vil vi fremme af Alternativets politik på Lolland-Falster – og hvordan gør vi det?

Dagsorden for årsmødet kl. 19:00-20:00:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Forpersonens beretning for Alternativet Lolland-Falster 2023
  4. Fremlæggelse af årsregnskab 2023 til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du sende lidt om dig selv i et opstillingsgrundlag til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 20. marts 2024

(Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret og opstillingsret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling).

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer og fremsendt til bestyrelsen lolland-falster@alternativet.dk senest 20. marts 2024

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 27. april 2024

Vi glæder os til at se jer alle HUSK tilmelding senest 8. april i AlleOs på dette link

:green_heart: Ulla