Alternativet Lolland-Falster holder årsmøde 10. april

Onsdag d. 10. april 2024 kl. 19:00-21:00 på Hovbøllevej 4, 4880 Nysted

[Alternativet er det nye landbrugsparti](

)
Vi ønsker at udvikle landbruget – i stedet for at afvikle det. Vi ønsker, at vi i Danmark skal producere fremtidens sunde, grønne fødevarer. At landbruget skal have en central plads i det bæredygtige samfund, som er Alternativets vision.

Det kræver dog en markant omstilling. Ja, vi vil gå så langt som at sige, at det kræver en landbrugsrevolution. Læs vores Landbrugsudspil

Kom til årsmødet, hvor vi vælger en bestyrelse for Alternativet Lolland-Falster og samles om politiske ideer og forslag frem mod kommunalvalget i 25.

Går du med en byrådspolitiker i maven, så har du mulighed for at stille op og være med til at gennemføre Alternativets politik i kommunerne.

Så slut dig til en gruppe kommende kommunalpolitikere og prøv dine ideer af sammen med andre.

Dagsorden for årsmødet kl. 19:00-20:00:

HUSK tilmelding senest 8. april i AlleOs på dette link

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Forpersonens beretning for Alternativet Lolland-Falster 2022
  4. Fremlæggelse af årsregnskab 2022 til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Jeg stiller op til bestyrelsen med dette grundlag:

Jeg har været forperson i bestyrelsen for Alternativet Lolland-Falster i fire år.

Det er spændede - men hårdt og til tider ensomt - at arbejde for Alternativets politik og værdier på Lolland-Falster, men med fokus på landbruget og de mange folkelige bevægelser som Grønne Nabofællesskaber og Det Fælles Bedste og de mange regenerative jordbrugs- og haveforeninger, så samler vi flere politiske tilhængere for Alternativets grønne landbrugspolitik.

Jeg vil arbejde for, at vi samles om ideer og tanker om et grønt hverdagsliv, bliver flere medlemmer og får snakket kommunalpolitik i Guldborgsund og Lolland kommune som optakt til kommunalvalget i 2025.

Jeg går med glæde ind i bestyrelsesarbejdet igen og håber på flere medlemmer i bestyrelsen, så det bliver sjovere at samarbejde og få ideer.

:green_heart: Ulla Munksgaard

Vi glæder os til at se jer alle HUSK tilmelding senest 8. april i AlleOs på dette link

1 Synes om