Alternativet Lejre, beretning 17.9.2017 - 28.11.2018

Alternativet Lejre, beretning 17.9.2017 - 27.11.2018

Valgkampen var i fuld gang ved det sidste årsmødes afslutning d.17.9.2017, da kandidatholdet til KV17 blev sat i det efterfølgende opstillingsmøde. Alternativet Lejre valgte at bruge partiliste opstilling, således at der ifølge den bagvedliggende valgmatematik ville være overvejendes sandsynligt, at nr. 1 kom ind før nr. 2, som kom ind før nr. 3 og så fremdeles. Vores liste til valget kom derfor til at se således ud:

  1. Ulla Jensen
  2. Theresa Dall Helth
  3. Carsten Teichert

Det bagvedliggende ræsonnement var bl.a. at fordi Theresa også stillede op til regionen, så ville hun ikke kunne deltage lige så meget i den kommunale valgkamp, som Ulla, der kun havde kommunen at tænke på. Herudover havde vi med disse tre kandidater et bredt felt, idet Ullas interesse var Alternativets økonomiske bundlinje, Theresas den sociale og Carstens den grønne bundlinje. Herefter blev der så travlt for alvor. Vi havde samlet lidt erfaringer i det små med deltagelse i Hvalsø kulturnat og med en stand til Lejre Høstfestival, men nu gik det for alvor løs med en lang række valgarrangementer, ugentlige afleveringer af vores holdninger om diverse emner til Lejre lokalavis spalte om KV17, samt vores egne læserbreve. Roadshowet skulle således dække nedenstående plan, hvor især Uffes besøg d.9.11, debatten med TV2 deltagelse i Herthadalen d.15.11 og ikke mindst afslutningsdebatten d.16.11 og valgnatten d.21.11 blev imødeset med særlig spænding og glæde.

6.10 15-17 Vælgermøde - Ældresagen og Ældrerådet i Hvalsø Kulturhus
12.10 19-20:30 Debat om plastik i Roskilde fjord, Roskilde Sejlklub
31.10 19:30-22 Vælgermøde i Osted kulturhus
6.11 19-22 Vælgermøde med Danske Handikaporganisationer i Hvalsø Kulturhus
9.11 13-16 Uffe kommer til Lejre / Spor 3
9.11 18-21:30 Kommunalt valgflæsk i Kr. Såby Forsamlingshus
9.11 19:00 Idræts-,kultur- og frivillighedspolitisk vælgermøde i Ostedhallen
15.11 TV2 LORRY i restaurant Herthadalen
16.11 18:00 Vælgermøde i Domus Felix
21.11 Valgdag og valgnat

Oven i alt det skulle kandidaterne også oprette profiler om sig selv på diverse sider såsom TV2 og Altinget , for slet ikke at nævne produktion af valgplakater, ophængning af disse samt den afsluttende nedtagning af dem. Alt dette i et vejrlig, som var både stormfuldt, vådt og koldt.
Sideløbende blev der i det stille, sammen med medlemmerne udviklet diverse bud på, hvad vi egentlig mente og ville politisk, hvilket kan læses på vore hjemmeside https://lejre.alternativet.dk/
Særlig vægt lagde vi også på, at inddrage medlemmerne i hvilke alliancer vi kunne indgå i, hvis vi skulle være så heldige at blive valgt ind. Dette fik vi afklaret via et spørgeskema, som endte ud i følgende pressemeddelelse, som også blev sendt ud til medlemmerne d.27.10.2017:

Alternativet i Lejre støtter ikke et rent borgerligt flertal efter valget

I en medlemsundersøgelse har Alternativets medlemmer givet kandidaterne en overordnet retning, men også handlefrihed.

Her knap fire uger inden kommunalvalget har Alternativet i Lejre netop afsluttet en medlemsundersøgelse, der havde til hensigt at afdække de 56 medlemmers holdninger til, hvordan Alternativets kandidater bør agere under og efter valgnatten, såfremt disse vælges. Der blev blandt andet spurgt til foretrukne borgmesterkandidater og foretrukne partier i en fremtidig flertalsgruppe, der indeholder Alternativets mandater.

”Vi har valgt at spørge vores medlemmer, da vi grundlæggende tror på, at flere ved mere. Vi har også et behov for at danne os overblikket over medlemmernes forventninger, da vi har fået flere signaler om, at det er vigtigt at vide, hvor vi står, inden krydset sættes d. 21. november,” forklarer forperson og kandidat, Carsten Teichert.

Undersøgelsen viser blandt andet, at Alternativets medlemmer foretrækker en borgmester, der deler Alternativets holdninger til blandt andet miljø- og klimapolitik, familiepolitik og socialpolitik. Derudover ser mange gerne, at Alternativet indgår i flertalsgruppe med SF og Socialdemokratiet. I forhold til spørgsmålet om borgmesterkandidater, har Ulla Jensen, spidskandidat for Alternativet, den største opbakning fra medlemmerne.

”Jeg har ikke ambition om at blive borgmester. Jeg tolker svaret fra medlemmerne således, at de giver os nogle handlemuligheder i spørgsmålet om borgmesterposten og en vis frihed til at forsøge at få gennemført så meget Alternativ politik som muligt”, udtaler Ulla Jensen, og fortsætter: ”Jeg synes helt klart, at medlemmerne har givet os en retning, og det tager vi selvfølgelig meget seriøst. Vi har på baggrund af undersøgelsen besluttet at garantere forud for valget, at Alternativets mandater ikke bliver brugt til at støtte et rent borgerligt flertal.”

Der er i medlemsundersøgelsen også ligeledes en pæn opbakning til den nuværende borgmester, Carsten Rasmussen (Socialdemokratiet) og også opbakning til Mikael Ralf Larsen (SF). Alternativets medlemmer ønsker ikke en borgerlig/liberal borgmester, dog kan både Grethe Saabye (Konservative) og Thomas Bisgaard (Radikale) accepteres.

Men hvad endte det hele så med ? Ja, vi kom jo desværre ikke ind, men klarede os omvendt relativt godt af en landkreds at være, understået: Alternativet klarer sig som regel godt i de større byer, men mindre godt ude på landet. Resultatet blev altså følgende, som man kan læse på www.kmdvalg.dk:

Å Alternativet

457

457

2,8%

2.8%

Kommune info

Status på optælling: Resultat
Ajourført: 15:37 22-11-2017
Listestemmer: 133
I alt stemmer: 457

Ulla Jensen

176

Theresa Dall Helth

116

Carsten Teichert

32

Vi har kigget meget på tallene og det ses tydeligt at Ulla og Theresa, som de mest aktive og også de "ældste" kandidater har høstet flest stemmer og samtidigt kan man også se, at vi stod stærkest i Lejre med 6.4% af stemmerne, hvilket helt sikkert har været pga. Ullas engagement for en friskole i Allerslev, dvs. moralen må være: Mærkesager betaler sig !

Valgnatten blev i sagens natur en ualmindelig spændende oplevelse også selvom vi ikke kom ind og det gik i nattens løb op for os, at vi kunne være kommet ind, hvis vi var gået i valgforbund alene med lokallisten "Levende Landsbyer", som vi deler mange holdninger med, i stedet for med S,F, R og Ø . Af samme grund skrev vi på valgnatten nedenstående mail til borgmesteren :

” ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Alternativet Lejre Dato: 22. november 2017 kl. 00.39 Emne: Forslag fra Levende Landsbyer og Alternativet Til: Niels Boye , jesperreumert@gmail.com, Carsten Teichert , Ulla Jensen , carr@lejre.dk

Alternativet Lejre og Levende Landsbyer har leveret stemmer til et mandat til det "røde" valgforbund. Derfor vil vi gerne have vores stemmer repræsenteret, ved at bidrage med styrkerne fra vores parti og liste til jeres arbejde, vedrørende emnerne landsbyudvikling, grøn omstilling samt borgerinddragelse. Vi foreslår nedsættelse af et udvalg á la § 17.4, eller lignende rådgivende organ eller tænketank, som kan have fokus på følgende: At gå skridtet videre, version 2.0 med Lejres grønne profil - hvordan sikrer vi i fællesskab og ved borgerinddragelse omstillingen af Lejre til at blive bæredygtig i praksis? Altså komme med innovative forslag, ideer, nytænkning og omsætte disse til praksis i samarbejde med et udvalg. Eksempelvis om emner som fremtidens energi- og klimarigtige landsbyer, energivenlig kollektiv transport, selvforsyning, socialøkonomiske virksomheder og cirkulære og deleøkonomiske tiltag. Hvordan bliver kommunen medspiller i denne strukturelle omlægning? Vi vil også gerne i dialog om poster, men sender ønsker til disse hver for sig.

De bedste hilsner Carsten Teichert, Niels Boye, Jesper Reumert og Ulla Jensen”

Denne mail blev positivt modtaget af borgmesteren, men en egentlig reaktion har endnu ladet vent på sig. Det forlyder dog fra vores seneste bestyrelsesmøde d.2.10.2018, at borgmesteren snart vil vende tilbage med et svar. Til årsmødet d.27.11.oplyser Ulla Jensen at der den 27 Januar påbegyndes nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg der skal eksistere et år og fokusere på landsbyudvikling. Der er gode chancer for en eller flere medlemmer af dette udvalg vil gå til Alternativet.

Theresa deltog iø ikke i valgnatten i Lejre, men var i stedet i Sorø for at følge regionsvalget, som hun klarede meget flot med hele 2.960 personlige stemmer, dog uden at komme ind. Dette skyldtes nok også, at Alternativet kun havde to kandidatet til at dække hele Sjællands storkreds, som dækker et meget stort geografisk areal.

Men hvad lavede vi så egentlig efter valget ? Ikke meget for at være ærlige, idet en vis udmattelse indtraf efter det resultatløse valg. Vi har holdt diverse møder, men har mest kun snakket og har mødtes en enkelt gang med "Levende Landsbyer". Et forsøg på lokke MF Josephine Fock til Lejre strandede desværre , hvilket nok skyldes at hun i mellemtiden har forladt folketinget. Omvendt har vi ikke været helt passive i Alternativet som sådan, idet både Theresa og Carsten har været engagerede i Storkredsen (Carsten som nyvalgt kasserer dér). som jo meget snart får betydning ifm folketingsvalget, et valg som Lejre kredsen naturligvis vil støtte så godt den overhovedet kan.

Afslutningsvis skal det for en god ordens skyld nævnes at Ib M. Johansen efter eget ønske og efter upåklagelig indsats fratrådte som næstforperson med virkning fra d.2.10.2018, hvor bestyrelsen omkonstituerede bestyrelsen sig på følgende vis:

Carsten Teichert, forperson
Kai Drewes, næstforperson (tiltrådt som 1.suppleant)
Ulla Jensen, kasserer
Theresa Dall Helth, menigt medlem