Alternativet - KOS - Administrative ændringer til vores vedtægter

Alternativet i KOS’s vedtægter er administrativt opdaterede med ændringer fra landsmødet i april 2019.

Ved samme lejlighed blev der opdaget en sproglig fejl - nemlig navnet i §1, stk. 1, 1. linie

"Navnet på Storkredsforeningen er “Københavns Omegns Storkreds”.

Men “Københavns Omegns Storkreds” er jo navnet på en storkreds - det er ikke navnet på vores forening.

§1, stk. 1, 1. linie er derfor rettet til:

"Navnet på Storkredsforeningen er “Alternativet i Københavns Omegns Storkreds”.

Hvis dirigenten er enig, vil vi bede årsmødet med 2/3 flertal godkende dette som en administrativ rettelse.

Hvis dirigent og/eller årsmøde ikke godkender, så bortfalder rettelsen af navnet. Dette er ikke udsendt i tide til at blive behandlet som et egentligt forslag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

ALT-KOS-vedtaegter-april-2019-opdatering.pdf (2.8 MB)