Alternativet inviterer til valg af European Spring spidskandidater

/var/folders/3y/qlww5cfd23j0jtyg042t8zsw0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/dzRvJaa-CrIpxDdGxOwixbmy2VlwF2RRaDHF8WfZkAtcJyqQbuC9kTBPFgs08teXmZrv4PoRZ1X104xv1qSqNqMRVUbNB6KZiuL6kxMQBH4xDbs9N411quZW4MfJWWFLmGV1daTo

Kære medlem af Alternativet

Foråret er på vej!

Og i år er det i den grad et europæisk forår. Over de sidste 3 år har vi med gode kræfter fra alle hjørner af Europa fået skabt rammerne og indholdet til et ambitiøst og progressivt europæisk forår. Resultatet er et fælles politisk program, der viser vejen for et grønt og empatisk EU.

Der er mere end nogensinde brug for at stå sammen i Europa, for at vi kan løse de store udfordringer vi står overfor, som klimakrisen og den voksende ulighed. Vi kan ikke bare sende problemerne videre til vores naboer. Tværtimod skal vi turde hjælpe dem med også at løse de udfordringer, som måske opleves langt væk fra os.

Det er det budskab, der er gennemgående i det politiske program for European Spring, som ikke blot indeholder en Green New Deal men også svar på ulighed, migration, uddannelse og selvfølgelig demokratisk fornyelse. Det er politiske svar, som er både progressive og ambitiøse, men også svar som er mulige. Vi skal blot igang.

Du kan læse meget mere om European Spring og New Deal for Europe her

Du vælger vores spidskandidater til posten som forperson i EU-Kommissionen og Parlamentet

Som medlem af Alternativet er du inviteret til at give dit synspunkt til kende på vores transeuropæiske politiske program, samt at stemme på de personer, du ønsker skal repræsentere European Spring som såkaldt ‘spitzenkandidat’ ved det forekommende valg af formand til EU-kommissionen og Europa-Parlamentet.

Du finder dit personlige link til afstemning nederst i mailen. Deadline er torsdag d. 7. marts (OBS: hvis du allerede er medlem af European Spring eller DiEM25, så vil du blive bedt om log-ind, før at du kan stemme)

Bliv medlem af European Spring

Det er gratis at være medlem af European Spring og du tilmelder dig her

Vil du være med i Alternativets Europa-Parlamentsvalgs kampagne?

Vi er nu ved at sætte det hold, der skal føre Alternativets vision for Europa helt ud til borgerne frem mod EP-valget d. 26 maj 2019. Det er dét hold, der skal skrive debatindlæg lave valgvideoer og valgmateriale, forberede debatter og lave events, holde fester, opsætte plakater, inspirere, udvikle, lære. Uanset hvad dine kompetencer er, om du har lyst til at deltage en enkelt dag eller vil være med helt inde i maskinrummet, så er der en rolle til lige netop dig, og jeg håber, du vil være med.

Interesseret? Meld dig til her, og du vil blive kontaktet med mere information.

Frivilligmøder i København og i Aarhus

Jeg har desuden planlagt to intro-møder for frivillige i kampagnen. Møderne afholdes henholdsvis d. 7. marts på Christiansborg i København og d. 16. marts i Aarhus. Læs mere og tilmeld dig her:

København: AlleOs // Alternativet

Aarhus: AlleOs // Alternativet

Kh Rasmus

Super initiativ og godt at New Deal for Europe nu foreligger på dansk.
En enkelt detalje vedr. afstemningen. Jeg har forlængst meldt mig som medlem af både DIEM25 og European Spring; men blev ikke bedt om log-in før jeg kunne stemme.
I øvrigt er det spændende at European Spring har valgt samme tekniske platform som Dialog - til sin dialog. Med den popularitet Dialog har internt i Alternativet - specielt blandt vore folkevalgte - er det et oplagt godt valg :wink:

1 Synes om

Jeg læser i New Deal for Europe at

iii. Aftale for arbejdstagere og bedre rettigheder
Vi foreslår, at der indføres en arbejdstageraftale, der skal styrke ansattes rettigheder i hele
Europa. Med aftalen skal der indføres en ny europæisk lovgivning om mindsteløn, som
opstiller kriterier for at afstemme lønninger på tværs af Europa med særligt henblik på de
medlemslande, hvor der ikke er kollektive overenskomster. Aftalen skal også skabe en ny
EU-standard for lønarbejde med en arbejdsuge på højst 35 timer og mindst 35 feriedage
årligt. Derudover skal der etableres et fælleseuropæisk arbejdstilsyn, European Work
Inspection Agency, som skal koordinere og overvåge institutioner i medlemslandene og
kontrollere, at arbejdsgivere overholder de arbejdsretlige love og behandler ansatte ifølge
reglerne.

Jeg mener det er et “planøkonomisk” skråplan og en stor fejl at arbejde for en mindsteløn eller et standard timetal eller et minimum antal feriedage, helt generelt, i EU og alle andre steder. Tanken er god, da markedet har den fejl at arbejdsgiverne oftest har for meget magt i forhandling, og at det går ud over menneskelige værdier og rimelige vilkår, og der er de grænsekrydsene udfordringer, som resulterer i social dumping, men udførelsen med at lovgive om arbejdsmarkedets parametre vil være forkert.

Det er ikke en regerings opgave at fastsætte parametre såsom standard timetal, minimumsløn mv., men derimod markedets opgave. Det vil heller aldrig kunne lade sig gøre at vedligeholde disse parametre så de er rimelige for hverken arbejdstager eller arbejdsgiver igennem lovgivning. Det er planøkonomi at gøre det.

Vi kender godt den rigtige løsning. Det er den danske model. Kæmp for den danske model i EU. Skab bedre vilkår for at organisere sig i hele EU. Et konkret incentiv herhjemme er, at man kan fratrække kontigent til fagforeninger i skat. Find incentiver, der kan hjælpe resten af EU på vej med at styrke fagforeningerne.