Alternativet i Nordsjælland sætter fokus på de tre bundlinjer

Kære medlemmer

Jeg håber, at I har det godt. Det er en speciel situation med mange udfordringer, men den giver os også tid til at tænke over, hvordan samfundet er indrettet, hvad der er vigtigt, og hvordan vi lever vores liv. Der er plads til forandringer, og dem kan vi skabe sammen.

Da der stadigvæk vil gå noget tid, før vi kan ses fysiskt, ville det være dejligt at ses via en digital platform, og du er hermed inviteret :slight_smile:

Alternativets udspil om de tre bundlinjer (Den Grønne, den Sociale og den Økonomiske) danner rammen om indholdet, og udgangspunktet for samtalerne er indikatorerne. Om dem står der bl.a. dette i udspillet: “Den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje skal følges lige så tæt, som statistikere , økonomer og politikere idag følger BNP. For hver af de tre bundlinjer har Alternativet udvalgt to hovedindikatorer og fire underindikatorer til at dokumentere udviklingen. De i alt 18 indikatorer giver således et langt mere fintmasket analyseredskab, når vi følger udviklingen i samfundet, og planlægger politiske forslag, end Danmark har idag med det grove mål om økonomisk vækst uden hensyntagen til mennesker og miljø.”

Du finder udspillet her:

Det faglige indhold er rettet mod respektive bundlinje, men det er mødets deltagere, der sammen bestemmer hvilke(n) indikator(er), der er omdrejningspunktet, og hvordan vi kan løfte Alternativets politik lokalt, regionalt og nationalt. Vi kan dele gode idéer med hinanden, skabe forskellige former for aktivisme, danne faggrupper, finde nogle vigtige temaer for den kommende kommunale og regionale valgkamp i Kreds Nordsjælland/Region Hovedstaden mm.

Du vælger hvilken af de tre bundlinjer, der er den mest interessante eller den vigtigste for dig, tilmelder dig på storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk og skriver hvilken indikator, du gerne vil fokusere på. Du vil så få et link til mødet tilsendt ved 18-tiden samme dag. Hvis du ikke har prøvet denne mødeform før, skriver du det i mailen, så kan vi tales ved på telefonen.

Datoer og tidspunkter er følgende: Den Grønne bundlinje - mandag den 27. april kl 19 til 21; Den Sociale bundlinje - onsdag den 6. maj kl 19 til 21; Den Økonomiske bundlinje - tirsdag den 12. maj kl 19 til 21.

Hvis du synes, at de alle tre er lige vigtige, er du naturligvist meget velkommen til alle tre møder. Møderækken vil blive gentaget om en måned, og jeg forsøger at finde nye ugedage.

Jeg glæder mig til at høre fra jer :slight_smile:

Kh Bina Seff
Forperson kreds Nordsjælland
Politisk Forum

Superfint initiativ. Et dybere kendskab til sammenhængen i de tre bundlinjer tror jeg er et rigtig godt fokus, ikke mindst nu, hvor Corona-krisen har givet et slags “Startsignal” til et langt mere seriøst sigte på den politiske fremtid, hvor vi kan håbe på udviklingen af bæredygtigheden - generelt.
Det er intet mindre en en total samfundsomlægning, hvis det skal blive til noget. En samfundsomlægning som ikke lader sig gennemføre på den økonomiske bundlinje alene.

  • Men det betyder så også at viden om samtlige tre bundlinjer må være ønskværdig.

Kære Ib
Tak for dit svar :slight_smile:

Er ikke helt klar på, om du vil deltage (?)

Kh Bina

:green_heart:

Jeg tænker helhed. Alle tre bundlinjers sammenhæng, eller måske mere præcist deres afhængighed af hinanden, når den konkrete bundlinjes politik debatteres.
Så jo, jeg planlægger at deltage i alle tre ‘møder’ :blush:

Dejligt at høre :slight_smile:
Kh