Alternativet Hvidovre - Årsmøde d. 27. marts 2019 kl. 19

Hvidovre, den 21. februar 2019

Kære medlemmer af Alternativet Hvidovre

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde jer allesammen til årsmøde i Alternativet Hvidovre onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19-21.30 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre.

Dagsordenen for det ordinære årsmøde er følgende:

Dagsorden

Registrering af de fremmødte

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent

 3. Beretning fra bestyrelsen

4 Revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af lokalt kontingent

 1. Fremlæggelse af budget til godkendelse

 2. Folketingsvalg 2019: Oplæg fra kandidaterne Sikandar Siddique og Ken Patrick Petersson

 3. Behandling af bestyrelsens forslag til revision af vedtægter

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelse og suppleanter

 6. Valg af udvalgsmedlemmer

 7. Valg af politiske kandidater til Kommunalbestyrelsen (udgår, ikke aktuelt)

 8. Valg af 2 eksterne revisorer

 9. Eventuelt

Det formelle:

Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har medlemmer af Alternativet bosiddende i Hvidovre Kommune, som senest 14 dage inden årsmødet har indbetalt kontingent.

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal bakkes op af minimum 3 medlemmer og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg til bestyrelsen, skal meddele deres kandidatur senest 14 dage før mødet ved indsendelse af et kort opstillingsgrundlag til bestyrelsen.

Bestyrelsens mail er: hvidovre@alternativet.dk

Sidste frist for indsendelse af forslag og opstillingsgrundlag er derfor d. 13. marts 2019.

I vil herefter modtage forslag og opstillingsgrundlag senest d. 16. marts 2019.

Folketingskandidaterne

Det er en stor glæde for bestyrelsen at kunne præsentere to af vores folketingskandidater, Sikandar Siddique og Ken Patrick Petersson, som begge har deres fokus på Hvidovre i valgkampen. De vil holde et lille oplæg hver, og efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.

Vi håber også, at det vil inspirere jer til at melde jer som frivillige i valgkampen.

Nye vedtægter

Bestyrelsen har, med udgangspunkt i Alternativets minimumsvedtægter for kommuneforeninger, udarbejdet et forslag til nye vedtægter for Alternativet Hvidovre. Disse vil vi forelægge til godkendelse på årsmødet.

Bliv aktiv

Vi håber, at rigtig mange af jer medlemmer har lyst til at deltage og bidrage til Alternativet Hvidovres fremtid. Sammen skal vi gøre Alternativet til en stærk og troværdig stemme i Hvidovres politiske landskab, baseret på et reelt medlemsdemokrati.

Hvis nogle af jer har lyst til at deltage i organiseringen af det fremtidige arbejde som medlemmer af bestyrelsen, vil det være rigtig dejligt. Der er op til 7 pladser i bestyrelsen plus 2 suppleanter. Pt. består bestyrelsen kun af 4 medlemmer. Der er altså god plads til flere og I er meget velkomne.

Vi glæder os til at se jer

Venlig hilsen

På vegne af Bestyrelsen Alternativet Hvidovre

Johnny Westh

Forperson