Alternativet har fået ny storkredsbestyrelse i Østjylland

I Alternativet Østjylland glæder vi os til at tage fat på alle de nye udfordringer og muligheder, som venter på os. Vi har haft Årsmøde og her valgt en ny bestyrelse. Mange stillede op til både Storkredsens bestyrelse, til Politisk Forum og til Hovedbestyrelsen. Det er dejligt at mange melder sig i de aktives rækker i partiet.

Vi vil bestræbe os på at skabe sammenhængskraft imellem storkredsens lokale grupper, at styrke regionsrådsarbejdet, få gang i medlemsaktiviteterne, inspirere til netværk og medejerskab og være en østjysk stemme i partiet på nationalt plan.

Den ny bestyrelse i Storkredsen har konstitueret sig på følgende måde:

 • Carsten Borup, forperson
 • Henrik Narud, næstforperson
 • Anders Mikkelsen, kasserer

Den øvrige bestyrelse består af:

 • Pet Petersen (suppleant til HB)
 • Mads Damgaard Mortensen (HB-medlem)
 • Nicklas Hakmann Pedersen
 • Hanne Stender Damkjær
 • Trine Aslaug Hansen
 • Rasmus Callsen

Samt suppleanterne:

 • Juma Nellemann Kruse (Medlem af Politisk Forum)
 • Andreas Nørlem Christensen
 • Niels-Ole Christensen

Politisk Forum

På årsmødet blev Sarah Roued Thomsen valgt til Politisk Forum og Martin Geysner valgt som suppleant.