Alternativet: Har du lyst til at være med i kandidatudvalget i KOS?

Har du lyst til at være med i kandidatudvalget i Københavns Omegns Storkreds ? (KOS)

Vi har, i skrivende stund, sendt mails til alle vore lokalforeninger i KOS, med en opfordring til at viderebringe beskeden om, at KOS skal have nedsat et kandidatudvalg.

Kandidatudvalget er det udvalg, som tager sig af processen med at finde kandidater til Folketingsvalget.

Det er et spændende, interessant og meget lærerigt ”arbejde”.

Man kommer vidt omkring i emnerne og får et godt kendskab til udfordringen mellem teamwork og konkurrencegener, problematikker, aha oplevelser og ikke mindst succesoplevelser.

Derudover får man et godt kendskab til organisationen, og hvordan den fungerer….hvis man vil.

At sidde i udvalget er en fortløbende proces, da vi, til hver en tid, skal stå klar med et hold FT kandidater, ifald der skulle udskrives valg i utide.

Den fortløbende proces ses også ift. at vi skal afholde opstillingsmøde én gang om året……næste gang i slutningen af marts 2020.

Grundet stramme deadlines for indkaldelser, indlevering af opstillingsgrundlag fra aspiranterne, etc. etc……så er det NU vi skal i gang med processen.

Og den starter med at få ajourført kandidatudvalget.

Hvis du, som medlem, er interesseret, skal du henvende dig til din lokalforening.

Kan du ikke få fat i din lokalforening, kan du henvende dig til KOS, så vil vi forsøge at formidle kontakten.

storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk

Thomas Møller – forperson i KOS bestyrelse

Jette Vestergaard – medlem af KOS bestyrelse