Alternativet for Vejle og Opland, Bliv valgtilforordnet


Kære alle,

Vi har brug din hjælp til afvikling af valghandlingen til såvel Europa Parlamentsvalget samt det kommende Folketingsvalg. På selve valgdagen til EP den 26. maj er partierne med til at stå for det praktiske og vi er i Alternativet for Vejle og Opland blevet bedt om at stille med 3 personer, til at hjælpe med valghandling og stemmeoptælling.

Hvem kan blive tilforordnet / valgstyrer?
For at blive udpeget som tilforordnet / valgstyrer, skal du være fyldt 18 år. Du skal være medlem af Alternativet for Vejle og Opland, samt som udgangspunkt at have mulighed for at være med hele dagen søndag deb 26. maj - fra valgstedet åbner, og til vi er færdige med at tælle stemmer.

Hvem udpeger partiets tilforordnede og valgstyrere?
Alternativet for Vejle og Opland skal ved EP-valget udpege 3 tilforordnede. Partiforeningens bestyrelse err ansvarlig for udpegningen. Vi kan ikke garantere at alle kan blive udpeget. Vi vil forsøge at finde et valgsted i dit lokalområde, men vi kan ikke love det.

Diæter
Der vil biive udbetalt diæter for deltagelse i valghandlingen og der vil selvfølgelig være god og fuld forplejning hele dagen. Du skal være opmærksom på, at diæter formentlig udbetales som B-indkomst uden fratræk af skat, hvorfor du skal sørge for at indbetale skat.

Frist for tilmelding: mandag den 6. maj 2019 - kl. 10.00. for tilforordnet til EP-valget, nærmere om tilforordnet til Folketingsvalget følger.

Tilmelding til vejle@alternativet.dk eller til forperson Lars Therkelsen på tlf 5124 5844

Alt det bedste
Lars