Alternativet Bispebjerg/NV - Ekstraordinært General Forsamling

                          INVITATION

Kære Medlem

Alternativet Bispebjerg/NV lokalafdeling inviterer dig til Ekstraordinært General Forsamling:

        D.13. November 2016, kl.1700.

Stedet hvor mødet skal afholdes, vil blive slået op senere.

Bispebjerg/NV lokalforening blev stiftet d.19. Marts 2016, med en indvalgt og fungerende bestyrelse.
Vi var seks personer i bestyrelsen fra start, hvoraf 3 senere faldt fra, og en Alternativist flyttede til lokalforeningen Østerbro.

Vi er rigtig mange medlemmere af Alternativet og især herude i Bispebjerg/NV, og derfor spørger vi nu ud: kunne I tænke jer at gøre Alternativet og lokalforeningen herude, både bedre, grønnere, mere social og også større?

Vi håber at du har lyst til at møde bestyrelsen og andre Alternativister i vores nær område.
Måske har du lyst til at blive en del af bestyrelsen og kommer for at stille op?
Det håber vi, da vi altid kan bruge flere aktive i bestyrelsen, og/eller frivillige (eller frivillig på enkelte projekter?) i lokalforeningen Bispebjerg/NV.
Uanset hvilke ressourcer og hvad du tænker, du har lyst til at bidrage med, hilser vi dig velkommen, i det grønne lokale Alternativet…
Vi savner sådan at Alternativet når bredere ud, især herude, der er en del lokalpolitik der skal laves herude, så vi blomstrer, også i Bispebjerg/NV.

Vi ser frem til at du og andre vil støtte op om og hjælpe med, til at sprede det gode budskab om Alternativet.
Vi opfordrer hermed Jer engagerede personer, der vil være med til at lave politik sammen med os, og for vores allesammens bykvarter, om at melde jer til!

Vi skal også igang med KV17 forberedelser, og det bliver også en opgave for os lokalforeninger.

Dagsorden:
1.Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Valg af stemmetællere
5. Gennemgang af vedtægter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Afstemning af vedtægter
8. Valg af formand
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor og revisor suppleant
12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal være fremsendt til
kbh.nv@alternativet.dk senest 4 uger inden mødet.

Indkomne forslag udsendes til medlemmerne 2 uger før mødets afholdelse.

Vedtægter, dem der blev vedtaget i Odense til Årsmødet 2016 for hele Alternativet, er linket heri mail til Wiki.

Tilmelding til generalforsamling skal ske ved at besvare denne e-mail.

Vi hører gerne fra dig pr. mail, om du kommer og skulle der være spørgsmål til bestyrelsen, er du meget velkommen til at skrive til os eller ringe.

Husk også at du kan se de andre medlemmer fra Lokalforening Bispebjerg/NV på AlleOS:
https://alleos.alternativet.dk/lokalforening/111

Håber vi ses den 13. November.

Med venlig hilsen og
på vegne af bestyrelsen

Annika Martins, Forperson. Mobil:22575182

Vedtægter fra Årsmødet i Odense 2016:

https://drive.google.com/file/d/0B2Kgmk-AnOwXU0ZrMW04WmdvVVU/view

1 Like