Alternativet består! Nyhedsbrev fra Alternativet i Rudersdal

Kære medlemmer af Alternativet i Rudersdal.

Alternativet består!

Det er næppe gået jeres næse forbi, at Alternativet i går blev reduceret fra fem til eet medlem, da både Uffe, Rasmus, Sikandar og Susanne har valgt at udtræde af partiet og blive løsgængere i Folketinget. Der er altså, efter en konfliktfyldt tid, nu kun eet medlem tilbage af Å i Folketinget, nemlig Torsten Gejl.

I vores bestyrelse vil vi gerne slå fast, at vi har tillid til Josephine Fock som politisk leder, og at vi fortsætter det fantastiske projekt, som Alternativet er. Vores tidligere folketingsmedlem, Christian Poll står tæt på Josphine og bidrager til arbejdet på Borgen. Og lokalt arbejder vi sammen om at skabe lokal aktivisme i Rudersdal med fornyet kraft - og vi vil rigtig gerne have flere af jer medlemmer med, så det kan komme mere op at flyve igen.

Husk at vi i dag har så meget mere, end da Alternativet startede ud i 2013-15. Vi har lokalafdelinger, storkredse, folkevalgte i både kommunalt og regions regi. Der er et kæmpe netværk af frivillige, som nu går i gang med at genopbygge Alternativet efter de seneste ugers hændelser.

Hele Alternativet tager nu en dyb indånding og går i gang med at genvinde sin relevans for vælgerne. I vores bestyrelse i Rudersdal ser vi det som et vendepunkt til at give baglandet meget mere initiativ og magt over, hvor Alternativet skal bevæge sige hen, og vi tror på, at vi kan komme styrkede ud af det hele på den lange bane.

I vores optik vil Alternativet rejse sig fra det, som er tilbage, med Josephine i spidsen. Vi glæder os til sammen at skabe den næste version af Alternativet og tale om politik og aktivisme fra nu af.

Kærlig hilsen
Bestyrelsen

2 Synes om