Alternativet afgjorde borgmestervalget i Syddjurs

Syddjurs byråd - borgmestervalg - konstituering
Det lykkedes. Sådan er følelsen lige nu. Mette Foged er valgt ind i byrådet.
Vi ønsker Mette til lykke med valget – og vi kan alle sammen ønske os til lykke med det.
Det er første skridt på den vej, vi i Alternativet Syddjurs har bevæget os ud på. Og den fortsætter.
Alternativet er en bevægelse og her i Syddjurs forsætter vi det, der er sat i gang. Det vender vi snart tilbage til – lige nu vil vi fortælle om valget:

Vi fik mere end den ene plads.
Vi tiltræder en konstitueringsaftale med alle partier.
Vejen dertil var lidt kompliceret, men det lykkedes at få et skifte.
I aftalen indgår, at Ole Bollesen bliver borgmester. Og det er Alternativet, der lagde den afgørende stemme til dette. Vi sad 14 mandater (S, SF, Ø, Å) og pegede på en rød-grøn borgmester, og det afspejler sig efterfølgende i magtfordelingen i udvalgene. Det er vigtigt for det kommende arbejde.

Og det er også vigtigt for mig at nævne, at vi møder stor samarbejdsvilje hos Ole B. – jeg tror han mærker, han har brug for det, Alternativet kommer med. Ikke kun vores stemme. Den kan han også få brug for, og det ved han – og han er meget hjælpsom og imødekommende.

I forhandlingerne frem mod valget af Ole Bollesen fik vi også nævnt vores ønske om oprettelsen af et bæredygtighedssekretariat. At vi hellere vil forhandle politik end handle med pladser i udvalg. Der er lagt et godt udgangspunkt for at gå videre med dette sekretariat. Vi er allerede indkaldt til et møde, hvor vi skal drøfte vore tanker om bæredygtighed og sekretariatet.
Et realistisk scenarie er, at det kan komme på budgettet for 2019. Det bekræftede Kirstine Bille på mødet, og senere har Ole B. bekræftet muligheden.

Så skal det også nævnes, at der er 13 nye medlemmer af det kommende byråd, og at gennemsnitsalderen er faldet betydeligt. I skiftetider som nu er der brug for nytænkning, og den kommer der hele vejen rundt i partierne. Også det tyder godt for fremtiden i Syddjurs.

Vi glæder os til de kommende 4 år. Vi vil sætte vores aftryk, hvor et er muligt, og vi vil gøre hvad vi kan for at synliggøre det. Nedenfor finder du link til aftalen og en liste med alle de udvalg vi bliver repræsenteret i.

Det bliver spændende

Jørgen

forperson
Alternativet Syddjurs
Kontakt:
mobil 26 20 22 72
syddjurs@alternativet.dk

Link til hele aftalen

Vi optræder følgende steder:
Udvalget for Natur, Teknik og Miljø
Formand: SF
Medlemmer i øvrigt: Socialdemokratiet (1), Venstre (1), Dansk Folkeparti (1), Alternativet (1)

DUR – Djurslands Udviklingsråd
Borgmesteren er født medlem, S, SF, Ø og Å udpeger tilsammen 2 medlemmer, venstre udpeger 2 medlemmer.

Grundlisteudvalget
S, SF, Ø og Å udpeger tilsammen 3 medlemmer, V,K,B og O udpeger 2 medlemmer.
(Hvad er grundlisteudvalget, link)

Hegnssyn samt nævn for mark- og vejfred: fordeling som grundlisteudvalget ovenfor.

Kommunalpolitisk topmøde: A,F,Ø og Å: 3 pladser. B,C,V to pladser, O 1 plads

Fællesankenævn, Syddjurs: A,F, Ø og Å udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere, B, C, O og V gør det samme.

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge
Der udpeges 2 medlemmer, en mand og en kvinde, med kobling til enten NTM eller PUK.
1 fra A, F, Ø, Å og 1 fra B, C, O, V

Bestyrelsen for Reno Djurs I/S
Formanden for NTMudvalget (SF) er født medlem. Herudover udpeger Alternativet og venstre hvert 1 medlem, mens Venstre, SF og Socialdemokratiet hver udpeger 1 stedfortræder.

Syddjurs Spildevand A/S
Venstre udpeger 2 medlemmer, hvoraf et bliver formand. Socialdemokratiet, Alternativet og Socialistisk Folkeparti udpeger hver et medlem.

Repræsentantskabet for TV2-Østjylland:
Venstre udpeger et medlem, S, SF, Ø og Å udpeger sammen ét medlem som stedfortræder.

Bestyrelsen for LAG
Dansk Folkeparti og Alternativet udpeger hvert et medlem til bestyrelsen.

1 Synes om