Alternative vælgermøder

Om mindre end 2 år, skal Alternativet og dets medlemmer ud i regional- og kommunevalg.

Jeg vil derfor komme med nogle mulige ideer til anderledes former for vælgermøder.

  1. Vælgermøder, hvor Alternativet møder vælgerne med alle sine egne kandidater.

  2. Vælgermøder, hvor Alternativet møder vælgerne sammen med andre partier.

Når Alternativet kommer ud og afholder egne vælgermøder, vil det være smart at lade vælgerne møde alle Alternativets kandidater samtidig, da valg faktisk i bund og grund er et valg af et specifikt menneske eller rettere sagt, en afgivelse af en tillidserklæring til et menneske, der kandiderer på Alternativets liste.
Vælgerne går ikke til valg, for at stemme på partiet Alternativet, men på en af de, på Alternativets valgliste, opstillede kandidater.
Kandidaten står så på Alternativet, som at Alternativet er den “klippe” hvorpå kandidaten står og som vælgeren så tilligemed vælger til, når vælgeren vælger en af Alternativets kandidater.
Det gør, at Alternativet tager Grundlovens § 56, om at et folkevalgt medlem alene er bundet af dets egen overbevisning og ikke ved forskrifter fra vælgerne (partier) alvorligt.

Når Alternativet er inviteret til vælgermøder sammen med andre partier, vil det være smart at kandidaten der kommer til at repræsenterer Alternativet, i stedet for at fortæller om hvad Alternativet vil - for det burde vælgerne vide - spørger forsamlingen, hvad de derimod kunne tænke sig på områder der kunne tænkes at være interessant for forsamlingen at fortælle om, hvad de vil.
Almindeligvis vil de fleste vælgere i forvejen vide, hvad de enkelte opstillede partier har tænkt sig, men ingen eller så godt som ingen af kandidaterne og partiernes ledelse, ved noget som helst om, hvad de enkelte vælgere selv godt kunne tænke sig at der skal ske eller gøres. Derfor vil det være en gestus over for de vælgere der kommer til et vælgermøde, at spørge om deres ønsker og behov og ikke blot svare på spørgsmål, som tilhørerne i store træk ved i forvejen.


De to forslag her er forslag jeg synes kunne være spændende at prøve af, da jeg aldrig har oplevet vælgermøder på denne måde, hvorfor de vil være en ny politisk kulturform, hvor det er hele partiets kandidater vælgerne møder og derfor ikke kun kommer til at møde dem enkeltvis og hvor det er kandidaterne der spørger vælgerne og ikke omvendt.

2 Likes

kan man ikke lave ølkasse taler, hvor kandidaterne stiller sig op og taler, der hvor mennesker kommer.

Peter,

det er alle frit for at tage en ølkasse og stille sig op på og sige hvad man mener.

Men skal Alternativet som parti vise sig over for vælgerne, må partiets kandidater ud og møde mennesker på måder der ikke giver for meget fnidder og afstandtagen.

En måde er netop at holde en sammenkomst med vælgerne, hvor vi møder dem i en dialog og i øjenhøjde.

Når du står på en ølkasse, står du med en enetale og ikke i øjenhøjde med vælgerne, hvad gør at en del vælgere hellere vil råbe til eller ad dig, frem for at få en samtale med dig.

Kunne det lade sig gøre at Alternativet og dets samlede kandidater kunne møde vælgere over en fælles aftensmad eller lign. hvor der så efterfølgende blev en snak om Alternativets politiske standpunkter og vælgernes ønsker og behov, så har vælgerne mødt Alternativets kandidater i øjenhøjde og ikke som nogle der taler ned til dem fra et podie eller ølkasse.

  1. Det gør, at Alternativet tager Grundlovens § 56, om at et folkevalgt medlem alene er bundet af dets egen overbevisning og ikke ved forskrifter fra vælgerne (partier) alvorligt. Vigtig- og flot udmelding, der bestemt gør partiet Alternativet godt- og noget der ikke er allerede på borgen. Valgt til Folketinget, region og kommune på parti-liste… Ja Tak.
  2. Spørger forsamlingen, hvad de derimod kunne tænke sig på områder der kunne tænkes at være interessant for forsamlingen at fortælle om, hvad de vil. Vigtig- og en vinkel for debat, inddragelse og ejerskab borger der går til et valgmøde, Folketinget, region og kommune. 2 X Ja TAK!