Alternative Bosætninger

Vi er nogle stykker som har holdt et lille møde omkring Tiny Houses og andre alternative boformer, det var et rigtig spændende møde. Vi har nu sat et andet møde op hvor vi vil få et par relevante oplæg for at blive endnu klogere på hvilke muligheder og udfordringer der er på området.

Mødet er online på ZOOM d. 7 marts kl 19:30-21:30
Via dette link: https://us02web.zoom.us/j/82267159610

En ting vi gerne vil have ud af disse møder er indtil videre en kampagne/oplysningstiltag til kommuner og bygge interesserede ifbm. KV2021. Essensen er at gøre det nemmere at godkende eller få godkendelse til alternative boformer med Tiny houses som udgangspunkt, men ikke nødvendigvis kun det.

Skriv gerne her i opslaget om du vil/deltage, bare så vi har en føling med hvor mange vi bliver

Med forbehold for ændringer og venlig hilsen

Alternative Bosætninger gruppen (bedre navn følger) :slightly_smiling_face:

5 Likes

Jeg deltager - det er en spændende debat - har både gode og dårlige erfaringer med at omdanne kolonihave området til helårs med lokalplan og en masse regler at følge​:pray::green_heart:

1 Like

Jeg deltager også :slight_smile: Vigtigt emne!

I kunne overveje om der skal laves en social kobling til den debat der har kørt om ‘trailerparker’ - eller mere positivt udlagt - helårs-campister. De findes i flere varianter. Den gruppe (ofte pensionister), som har deres på det tørre og som bor i kæmpevogn med luksusfortelt (nærmest med indlagt gulvvarme), og så dén anden gruppe (typisk på kontanthjælp), som har mødt et utal af bump på livets vej, men nu har fundet fællesskab med andre i samme situation uagtet at deres campingvogn er af ældre dato og har hul i forteltet (op til flere steder).