Alle referater fra TG-møder ligger her:

-læs f.eks. om vores solide politikudviklings - arbejde, vores teamkonstituering, vores visionsmøde, og alle de andre små og store debatter og beslutninger, vi kommer omkring i Tillidsgruppen i Odense.

God læselyst! :slight_smile: