Alder er ikke hvad det har været

Alder er ikke hvad det har været - og bliver det aldrig igen
Befolkningsprognosen for Gentofte Kommune 2016 viser, at især gruppen af borgere over 50 år vil vokse i de kommende år. (Mens vi stadig har landets laveste fertilitet med 1,57 barn pr. kvinde). Denne udvikling kalder på en kreativ fornyelse af vores måde at anskue alder på.

Arbejdsgruppe
Vi er i færd med at danne en arbejdsgruppe “Fønix”, der vil arbejde med at finde nye måder at anskue alder på. Alder har hidtil været beskrevet med et tal. Et tal der er blevet mere og mere intetsigende.
Vi vil prøve at arbejde med de forskellige opfattelser af alder. Hvad er en tidssvarende aldersopfattelse – og hvilke konsekvenser kan man drage af et ændret syn på alder?

Udviklingen
I løbet af de sidste 100 år er der sket en række dramatiske demografiske ændringer:

  •   Vi er blevet dobbelt så mange
    
  •  Fødselsoverskuddet er skrumpet til en femtedel af hvad det var i 1916
  •  I dag bor der 5 gange så mange i byerne som i 1916
  •  Middellevetiden er steget fra ca. 60 år til ca. 80 år
    Den radikale – og fortsatte – stigning i middellevetiden har kun i begrænset omfang givet anledning til en nyorientering i synet på alder. Det er denne opgave vi står overfor nu og i de kommende år.

Vi har gjort det før
Danmark har med succes klaret de fleste ændringer: stigningen i befolkningstallet, faldet i fødselsoverskuddet og bevægelsen fra land til by. Vi står nu overfor en ny måde at tænke på som kan få følger for hele vores måde at indrette vores liv på – individuelt, på arbejdsmarkedet og i samfundet som sådant.

Én alder er ikke nok
Denne arbejdsgruppe er for alle aldre, fordi det er aldersbegrebet som sådant, vi vil prøve at udforske. Det er vigtigt, at mange aldre er repræsenteret i forsøget på at skabe nye synsvinkler på alder. Så hvad enten du er 20, 40, 60 eller 80 har du vigtige brikker til konstruktionen af et nyt aldersbegreb.

Interesseret?
Så send en mail til ovelund@raastof.dk og du vil høre fra os.

Du ønskes alt vel af initiativgruppen

Elizabeth Kristensen Joachim Ussing Ove Lund