Aktiviteter i Svendborg

Kære medlemmer

Så er det igen tid til en opdatering fra jeres lokalforening i Svendborg. Det er mærkbart, at vi ikke længere står foran valg til byrådet, men det betyder, at bestyrelsen har kunnet bruge tid på andre aktiviteter, sådan som det bl.a. fremgår nedenfor.

Åbne bestyrelsesmøder.
Vi har i foråret valgt at invitere jer til åbne bestyrelsesmøder. Det har været spændende at møde jer der – og fint at høre jeres ideer for forslag, vi har som alle andre brug for input. Og et besøg på bestyrelsesmødet kan måske give appetit på mere – vi får brug for bestyrelseskandidater til årsmødet i september!!

Byrådsarbejdet
Disse uger er travle for vores byrådsmedlem, Karl Magnus. For budgetlægning og forhandlinger om besparelser er en svær øvelse – ikke mindst når vilkårene er barske. Derfor er både vi og Karl Magnus glade for den lille støttegruppe, der månedligt diskuterer politiske handlemuligheder med ham - med udgangspunkt i den aktuelle dagsorden. Karl Magnus indbyder dig løbende – men du er velkommen til at kontakte ham eller bestyrelsen for at høre om næste møde.

Demokratifestival
Alternativet Svendborg deltager naturligvis igen i den politiske landsby under Demokratifestivalen 5. juni i Ollerup. Her kan du få en snak med nogle af vore folketingskandidater, Karl Magnus, bestyrelsen og Alternativets Unge.

Opstillingsmøde og folketingskandidater.
Onsdag d. 6. juni bliver en vigtig dag for de 9 kandidater, der allerede er godkendt, men nu skal nomineres af os, medlemmerne. På mødet, der afholdes kl 18.30 i Nørregade 71 i Odense, vil vi skulle stemme om spidskandidatur og placering på stemmesedlen, ligesom der er lagt op til at kandidaterne fordeler ordførerskaber. På mødet skal der også godkendes kandidat til Europaparlamentet. Det er vigtigt at deltage – kontakt evt. bestyrelsen, hvis du mangler kørelejlighed.

Til sidst vil jeg gerne sige tak de fremmødte til vores møde med Josephine Fock denne uge. Vi havde en hyggelig og givende aften, hvor vi fik belyst både det ønskværdige, nødvendige, men også komplicerede arbejde med kommunal frisættelse. Arbejdet fortsætter, og deltagerne vil blive indbudt til stormøde om emnet i efteråret.

Mvh
Erik Stent Pedersen