Aktivistmøde (online) og initiativ til opsamling af slumrende lokalkredse

OPSAMLING af slumrende Lokalkredse

Alternativister i Østjylland!

Er din lokalkreds gået i dvale?
Er du næsten alene tilbage i din lokalkreds?

Vi vil gerne samle jer, som savner at mødes eller at bidrage i Alternativ-sammenhænge.

Måske vi lægger nogle lokalkredse sammen eller samles i Storkredsens regi.
Måske nogen i en lokalkreds kan hjælpe en anden med råd og vejledning.

SAVNER DU KONTAKT – så tag kontakt til Sune SMS 2673 1373 eller alternativet@sune.dk
Sune vil derefter kontakte dig og sammen laver vi en passende plan for næste skridt.

ER DU REDAKTØR?

Er du redaktør på en Alternativ facebook-side/gruppe – eller hjemmeside? Tag også kontakt!
Sammen kan vi genoplive og vedligeholde slumrende sider og sprede budskaberne bredere ud.

Der er brug for Dig og Alternativet.
Vi ses :slight_smile:

Aktivistmøde online d. 20. maj kl. 19-21 i Østjylland med Vestjylland og andre interesserede i Å.

Vi vil gerne invitere til et møde, hvor vi kan udveksle ideer til aktivisme og/eller skabe rammer for at folk med samme interesser kan finde sammen for at være fælles om synliggøre vores værdier og politik særlig med fokus på Kommunalvalg og Regionsrådsvalg 2021.

Vi starter med en fælles brainstorm på ideer og derefter deler vi muligvis deltagere i mindre arbejdsgrupper efter interesse (stadig online).

Her er bare nogle hurtige stikord til nogle af de ting vi, i bestyrelsen kunne komme i tanker om:

  • Cykelaktivisme
  • Samle skrald
  • kÅnstnernavn alle i Å tager et kunstner-mellemnavn der starter med Å
  • Vild med vilje (Plant eller del frø ud)
  • Demo for et samfund uden sprøjtegifte
  • Demo for mangfoldig natur og kultur
  • Server Skraldemad.
  • Find selv på flere og følg med online d. 20. maj

Vi slutter af med at grupperne fortæller hvad de har fået lavet og hvad de har tænkt at gøre inden næste møde som er d. 2. Juni kl. 19-20. Vi håber at dette opfølgende møde kan være med til at holde os fast på at få gjort det vi aftalte.

Mangfoldige hilsner fra Bestyrelsen i Storkreds Østjylland