Afslutning på "Tour de frisætning" i Århus d. 10 september

Klokkeslet kommer senere. måske kl. 1930