Afslutning på den interne undersøgelse

Kære medlem

Hermed fremlæggelsen af den interne undersøgelse, der har været omkring forholdene på Alternativets politiske sekretariat på Christiansborg.

Hele undersøgelsen kan læses via linket neden for ligesom der er links til de presseklip, vi har samlet indtil nu, som er kommet på baggrund af offentliggørelsen af undersøgelsen.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til gruppeformand og vikarierende sekretariatschef, René Gade.

Vi ønsker dig en god dag.

Kærlig hilsen

Landssekretariatet

På vegne af Alternativets politiske sekretariat på Christiansborg

INTERN UNDERSØGELSE AF FORHOLDENE PÅ ALTERNATIVETS POLITISKE SEKRETARIAT PÅ CHRISTIANSBORG

RESUMÉ

I sommer besluttede Alternativets daglige politiske ledelse at styrke ledelsen i sekretariatet og samtidig undersøge arbejdsforholdene for at imødekomme interne kritikpunkter og ikke mindst for at kunne stå stærkest muligt fremadrettet. På baggrund af den seneste medieomtale valgte daglig ledelse for nylig at gennemføre en mere konkret intern undersøgelse af flere aspekter af vores hverdag på Den Grønne Gang i Alternativets politiske sekretariat på Christiansborg. Fokus har været at undersøge rygter og en eventuel krænkelseskultur i sekretariatet, ligesom eventuelle ledelsessvigt er blevet undersøgt.

Gruppeformand og vikarierende sekretariatschef René Gade har stået for undersøgelsen, der har varet i omkring tre uger og blev iværksat med en bred invitation om at deltage til alle tidligere og nuværende medarbejdere, medlemmer, frivillige og andre, der har haft berøringsflader med sekretariatet.

Den invitation har mange personer taget imod, alle henvendelser er blevet taget seriøst og det, der er blevet fremlagt, er taget til efterretning. Eventuelt kritisable hændelser, rygter, ledelsessvigt og opmærksomhedspunkter er blevet undersøgt grundigt og i nogle tilfælde med juridisk bistand.

Én sag, der allerede har været omtalt i medierne og som førte til en politianmeldelse for overgreb uden at der dog blev rejst sigtelse, har - som også omtalt i medierne - ført til endelig afskedigelse af en medarbejder for et års tid siden, efter han i første omgang var blevet genansat. Det er på flere måder en beklagelig sag, der har haft konsekvens og viser en meget kritisabel ledelsesmæssig håndtering af sagen for de implicerede.

Derudover er der i forbindelse med undersøgelsen konstateret enkeltstående eller gentagne ledelsessvigt. Disse har allerede haft relevant konsekvens. Da der er tale om personalesager, er oplysningerne fortrolige, men det er vigtigt at understrege, at ansættelsesstop eller opsigelser, undtaget sagen med politianmeldelse, heller ikke har været udslag af sager om krænkelser.

Undersøgelsen konkluderer, at der har været en festkultur, som for nogen har været et problem, men den konkluderer også entydigt, at der ikke er en krænkelseskultur i Alternativets politiske sekretariat.

Undersøgelsens resultat understøtter det allerede igangsatte arbejde med at sætte øget fokus på god ledelse, klarere rammer og en tydelig organisationskultur, hvilket er blevet påbegyndt de sidste måneder.

Som konsekvens af undersøgelsen etablerer Alternativets daglige politiske ledelse i begyndelsen af 2018 en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere eller andre kan henvende sig med forhold, de mener, bør undersøges. Samtidig vil arbejdet med udfærdigelse af en personalehåndbog klarlægge præcist, hvilke rammer vi sætter for vores samvær – og særligt hvilke forpligtelser man har som leder over for underordnede - i Alternativets politiske sekretariat. Endelig står invitationen til tidligere og nuværende medarbejdere om at komme med kritik, opmærksomhedspunkter eller lignende til sekretariatslederen eller daglig politisk ledelse fortsat ved magt.

LÆS HELE UNDERSØGELSEN HER.

Presseklip fra i dag:
http://politiken.dk/indland/politik/art6239748/Alternativet-renser-sig-selv-Vi-har-haft-festkultur-ikke-krænkelseskultur

http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-12-07-alternativet-efter-intern-kulegravning-der-er-ikke-en-kraenkelseskultur

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/uffes-undersoegelse-under-beskydning-finder-kraenkelser-festlige/6949925

https://www.b.dk/politiko/alternativet-frikender-sig-selv-i-intern-undersoegelse-vi-har-ikke-en


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
aktiv@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk