Afskaffelse af rollen som politisk leder

Thomas, jeg savner virkelig at høre hvilket behov du forsøger at løse? Er det utilfreds med valget af denne politiske leder, er du anarkist og afskyr ledelse, er du vild med ledelse men bare en anden form eller vil du lappe “husets utæthed” ved at bygge en ny balkon? Jeg ved du holder af direkte tale, så jeg spørger direkte, men det er uden anklage.

Spørgsmålet er overhovedet ikke i min optik om vi skal afskaffe “politisk leder” eller ej. Det er en alt for snæver betragtning som svarer til at spille skak på 3x3 felter.

Spørgsmålet bør i stedet være “Har vi en organisation der kan opfylde de behov vi har?”. Og når vi finder ud af hvilke behov vi har, så designer vi en organisation der kan løfte dem og så taler vi om hvordan vi så skal lede den organisation. Det andet er lappeløsning på lappeløsning og til sidst har vi et hus der tipper, fordi vi aldrig har sikret fundamentet.

Lidt firkantet sat op har vi valgt en firkantet organisationsform til en 24-kantet organisation. Måske skulle vi starte med pilotering.

Kh.

Bine

3 Likes

Jeg har behov for at fjerne unødvendige og i dette tilfælde begrænsende strukturer. Begrænsende, fordi politisk lederskab definerer politik, som jeg gerne vil have defineret på demokratiske måder. Jeg synes ikke, at struktureret politisk lederskab passer ind i Alternativet.

Forslaget kommer ikke fordi jeg er utilfreds med valget af Josephine – jeg er dog utilfreds med processen og reaktionerne.

Jeg er enig med dig i, at det er et snævert udgangspunkt, men det må være en begyndelse på den rigtige retning. Og når man ved hvor lang tid det tager at ændre strukturerer i Alternativet, så handler det om at ændre ting hurtigst muligt.

1 Like

Thomas, dit forslag er super fordi det sætter fokus på vores behov for en anden organisering.

Men det er efter min mening ikke det rigtige sted at starte, det er hele skakbrættet, der skal ændres. Organisationen. Måden vi opbygger et egentlig medlemsdemokrati med flade strukturer.

I min optik er det dér, tidsånden er lige nu. Som en del af den Grønne omstilling.

Vi skal bygge op fra bunden, pilotere kalder Bine det ovenfor. Eksperimentere med nye former. Vi er i gang i Odsherred. Og ud af det må der komme i sidste ende komme en ny ledelsesform for politisk aktivitet på landsbasis – som ikke entydigt peger ind mod det parlamentariske som måden, vi realiserer vores håb og tro på en bæredygtigt fremtid.

  • Skabe cirkulær organisering lokalt
  • Skabe inspirationsgrupper lokalt
  • Skabe et ”Kommunernes Landsforening” i Å-regi” til at koordinere , akkumulere og vidensdele

Læs om inspirationsgrupper

Jeg er enig. Men det er jo ikke første gang vi taler nye organiseringsformer, specielt ikke fladere af slagsen, og vi er ikke kommet videre.

Vi kan godt rive strukturer ned uden at erstatte det med andre strukturer og dette forslag gør ikke andet end at fjerne en unødvendig en.

2 Likes

Politisk leder skurrer imod tankerne og idéerne om flere ved mere og opbygning af politik nedefra og op, det har det ikke kun gjort sprogligt, men har i min forståelse også været en kernekonflikt i Alt. udfoldelse.
Der er dog også en anden konflikt i Alt. som er mere udefineret imellem alle mulige forskellige perspektiver, aktiviteter og retninger, som i grunden er fint hvis man ser det som lokaliteter, men hvis vi vil være et parti med en form for national profil er der vel brug for en person, som samler og koordinerer og forklarer trådene i de små glimt der eksisterer i pressen. Derfor synes jeg det vil være en god bevægelse at ændre titlen som foreslået til Politisk Koordinator, og i samme moment kunne man gøre stillingen mere veldefineret, og på den måde også lægge op til en position der roterer mere end en livslang rolle. Måske ville det ikke være en dårlig idé at en sådan koordinator rolle var tæt forbundet med andre koordinerende roller eller var besat af to til tre personer med hver sit ansvarsområde - det er jo faktisk en gigantisk opgave som trænger til at blive løst bedre, jeg tænker der er et flow fra lokalt til nationalt plan, et i modsat retning og et frem og tilbage med pressen, af idéer, informationer, aktiviteter og personer, og alt dette er helt centralt for at vitalisere alternativet.

6 Likes

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Ja, jeg tænker, at der noget logisk med, at flere ved mere, som skal koordineres i alle situationer. Det kan derudover have følgevirkninger- med den konsekvens, at få ved virkelig meget! Altså 51 procent skal ikke have ret til at bestemme over 49 procent. Jeg føler, at der er mere at hente i det sokratiske princip for Danmark, Verden og Alternativet. Ja, det ville være hensigtsmæssigt med koordinatorer…

Kærlig hilsen
Gunhild

Ja, nu kan vi - for er her sammen!

Der kan stemmes om forslaget her de næste 11 dage: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/345

Hej,

Jeg har stemt for (ikke-meget for), men udfra den betragtning at jeg gerne vil afskaffe ordet politisk leder.

Jeg vil gerne udskifte den f.eks politisk talsperson - så det bliver tydeligt at rollen er udadvendt. Derudover vil jeg gerne have en person hvis rolle er sidste ansvar for den interne politikudvikling i samarbejde med bagland, og en person som har sidste ansvar for det organisatoriske.

1 Like

Det forstår jeg godt, selvom jeg gerne vil gå meget videre.

For mig personligt er det vigtigt at få målt medlemmernes generelle holdning til emnet. Forslaget har ikke nogen direkte konsekvens, selv hvis det blev stemt igennem. Men hvis resultatet peger i den helt modsatte retning, så må jeg også erkende, at jeg er for langt fra medlemmerne i forhold til den demokratiske essens til stadig at være medlem.

Hej Thomas, jeg forsøgte i eftermiddags at stemme via linket. Jeg mødte en teknisk barriere…Mit spørgsmål går på: Skal det være sådan, at selv om man er logget ind på dialog (som medlem!), så skal man alligevel logge sig ind igen for at stemme? Jeg kunne i øvrigt ikke logge mig ind igen??

Jeg tager gerne imod tekniske råd, hvis det kan løse problemet.

Ja, eller politisk tals-menneske

En kamp om ord eller navneændring vil jeg personligt ikke deltage i eller støtte. Hele tankegangen om hvordan ord og tanker kan påvirke handlinger og definere personer er måske mere teoretisk end praktisk. Hvordan adskiller en politisk leder i Alternativet sig fra en politisk leder i de Konservative. Politisk Ledelse er at gennemføre politik ved hjælp af og gennem andre personer. Selvom jeg kalder mig for organisationsteoretiker, så definerer jeg ordet ledelse og politik så det ikke gør at jeg vil afskaffe rollen som politisk leder :green_heart:

1 Like

Ja, du ska logge ind på AlleOs igen.

Ja, vi kan definere som vi vil, men i realiteten bliver det sådan, at politisk leder kommer til både at definere og kommunikere politik – nuvel, i så bredt samarbejde som muligt, men det samarbejde (specielt i beslutningsproces) bliver aldrig i virkeligheden særligt bredt.

Hvis man gerne vil en flad struktur, hvor vi alle deltager og hvor politik udvikles og besluttes af medlemmerne, så kan der ikke være en politisk leder.

1 Like

Hej kære Kim-Arthur - måske skulle vi tænke i tilskaffelse I STEDET FOR AFSKAFFELSE! Jeg ved godt, at det ej findes i den danske ordbog: “Tilskaffelse” … Men det kunne det jo komme til! Hvordan føles det i maven, ryggen, i hjernen og i hjertet samt i fødderne? Det her kræver jordforbindelse, hvis vi skal lave noget om, og så må vi gå skridt for skridt sammen - kom - ord og vilje betyder forandring!

Kærlig hilsen
Gunfight!