Afskaf Indfødsretsprøven

Jeg foreslår, at dansk indfødsret kan nås efter objektive kriterier: Ophold, sprog på nogenlunde niveau. Kriminalitetsbetingelser skal formentlig lempes noget.

Parodi:
Spørgsmål:
“Hvad er der ikke alene i Hanstholm?”

Svar:

" I Hanstholm er der ikke bare en stor fiskerihavn, men også en auktionshal,
hvorfra fiskeopkøberne kan købe fisk, Derfra fordeles fiskene over det ganske land."