*Aflyst* Indkaldelse til årsmøde i Sydjyllands Storkreds

ÅRSMØDE STORKREDS SYDJYLLAND

Årsmøde i storkreds Sydjylland.
Der er efterhånden nærmest 1½ års møde…
Vi har lejet Cafeen i Tobakken i Esbjerg, og vi skal nok få en hyggelig eftermiddag.
Den gamle bestyrelse har lavet et flot arbejde, men er kørt træt – Det kan jo ske, men vi har fundet rigtigt gode mulige afløsere.
Kom og mød andre Alternative ildsjæle!

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at indkaldelsen, i forhold til vedtægterne, ikke er rettidig. Den er 3 dage for sen for at kunne være inden for de 6 uger som kræves. Det bliver derfor op til de fremmødte til årsmødet, at beslutte om det kan gennemføres alligevel. Fristen for indsendelse af forslag og kandidatur skydes derfor også med 3 dage.

Der kræves tilmelding, da lokalet kun er godkendt til 100 personer. Er der flere tilmeldte, finder vi en anden løsning. Tilmelding sker her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4395

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest d. 20. oktober 2020.
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen.
 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Linda van Asperen, forperson - genopstiller ikke
  Rasmus Raun, næstforperson - genopstiller ikke
  Karsten Fyhn, Kasserer - genopstiller ikke
  Bo Christensen - genopstiller ikke
  Torben Nicolaisen - genopstiller
  René Aalling Jensen - genopstiller ikke
  Ane Line Søndergaard - genopstiller ikke
  Mette Anthony Larsen - genopstiller ikke
  Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest d. 20. oktober 2020 ved indsendelse af et opstillingsgrundlag på max 1 A4-side (i PDF format) til storkreds.sydjylland@alternativet.dk

Bestyrelsen har modtaget opstillingsgrundlag fra:

Ditte Madvig Evald - Tønder
Gurli Toft Sieljacks - Aabenraa
Frank Zarp Truelsen - Haderslev
Edvard Korsbæk- Esbjerg

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt
  Praktiske oplysninger
  Årsmødet afholdes på Tobakken, Tobakscafeen, Esbjerg
  Lørdag d. 14. november 2020 kl. 14 - 17
  Sted: Tobakken, Tobakscafeen, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg.
  Medbring: Eget krus/kop/glas
  Der vil være kaffe, te og vand, samt snacks. Kagedonationer modtages med kyshånd!
  Der er mulighed for at købe drikkevarer i baren – Storkredsen giver den første øl/vand.