AFLYST Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem, Alternativet deltager ikke i spørge-timen d. 10/03. Vi beklager ulejligheden.


Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen. På tirsdag d. 10. marts er der spørgetime, og vi vil gerne vide, hvad du som medlem af Alternativet kunne tænke dig at spørge statsministeren om.

Torsten Gejl vil som politisk ordfører stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, og det tredje bliver vanen tro formuleret af medlemmerne. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at svare på dette indlæg. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog.

Giv opbakning til et spørgsmål, der allerede er foreslået, ved at ‘like’ det.

Du skal stille dit bud på et spørgsmål senest mandag d. 09. marts kl. 12, hvorefter Torsten vælger blandt et af de mest populære.

Vi glæder os til at modtage dit spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

Hvornår stopper Statsministeren for forskelsbehandlingen af mennesker med psykiske arbejdsskader.

Det kan jo ikke være rigtigt, at nogle psykiske skader kan anerkendes, og andre ikke kan få deres skade anerkendt. Når det er samme psykiske sygdom; ex. PTSD og depression. Samt når der foreligger lægefaglig materiale, som dokumentere årsagssammenhængen, og skaden.

Vil Statsministeren gå med til en lovændring, som vender bevisbyrden. Så det er mydigheden og ikke den skadelidte som har bevisbyrden. Samt afskaffe Arbejdsskadelovens § 40, stk. 2

4 Likes

Ifølge loven er det barnets ret til samvær og barnets trivsel som vægtes. Påtrods af dette har familieretten en tradition for at barnets søvn, selv småbørns, vægtes mindre end behagelige samværstider for samværsforældre.

Hvordan argumenteres for at denne praksis hænger sammen med lovgivningen og den viden der er omkring søvns vigtige funktion for generel trivsel og udvikling?

Er der en praksis man stadig ønsker at støtte?

2 Likes

hvorfor afviser regeringen afskaffelsen af gensidig forsørgerpligt når den går ud over pensionister og handicappede? Er SD gået væk fra forsørgelsen af de svage i samfundet?

7 Likes

Vi ser fru Statsminister gribe håndfast ind overfor spredningen af Corona-virus. Påtænkes en lignende indsats overfor MRSA?

7 Likes

Retten til flere barn syg dage.

Det er en velkendt udfordring for alle småbørnsfamilier, at hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen, når børnene rammes af den ene børnesygdom efter den anden, i deres kontakt med daginstitutionslivet, fordi antallet af omsorgsdage og barn syg, ikke er tilsvarende det behov som der reelt er.

I Sverige har man en model, hvor der er 60 dage til rådighed, sådan at barnet kan blive passet af sine forældre og blive helt raske før det kommer tilbage i børnehaven og vuggestuen. Ofte sker det med de nuværende rettigheder, at børn kommer for tidligt afsted, og enten får en ny omgang, eller må hjem med den virus eller sygdom, som ikke er nået ud af kroppen. Det er et stort problem. Både fordi det rammer på forældrenes hjerte, ikke at kunne være der for sine børn, når de har mest behov, samt den kontinuerlige smittefare i daginstitutioner, som både rammer børn og ansatte, når man presses på denne måde.

I disse Coronavirustider hvor vi har så stort fokus på forebyggelse, vil det være oplagt at vi får skabt nogle tidssvarende rettigheder for børnefamilier, så de kan sikre deres børns helbred gennem kærlig og nødvendig omsorg og pleje.

Vil Statsministeren være med til, sammen med Alternativet og også arbejdsmarkedets parter/ fagforeninger, at lave en ny model for hvordan vi sikrer at børn kan blive passet til de er raske?

(Alternativet foreslår et udvidet netværk til at varetage denne opgave, eksempelvis nære venner og anden familie, det kan være nødvendigt for enlige, eller folk med små familier).

4 Likes

Hvor mange enkelte sager, skal der til, før statsministeren synes noget er en tendens?

3 Likes

Statsministeren har den 3. marts udtalt, på Facebook, at vi skal hjælpe flere og mere i nærområderne. I den forbindelse vil vi gerne vide hvor meget indsatsen i nærområderne er øget? Og med nærområder, taler vi ikke om indsatsen indenfor EU, herunder også indsatsen i Grækenland.

4 Likes

Jeg kunne godt tænke mig at vi spurgte statsministeren om det virkelig er et håndtryk der er forudsætning for dansk statsborgerskab. Det virker virkelig fjollet på mig at man kan bestå alt det, man skal igennem og så er det kun håndtrykket der udstår, som er udsat pga Covid19.

5 Likes

Kære Mette Frederiksen

Du siger, du vil være Børnenes
Statsminister.

Er det ikke rigtigt vigtigt for børnene, at de har en fremtid?

Hvordan kan børnene have en fremtid, hvis deres fysiske omgivelser - klodens vilkår - miljøet og klimaet ligger i vejgrøften og hiver efter vejret???

Også MELLEM valgene, og ikke kun i valgkampen…

2 Likes

Betaler EU og Danmark fortsat penge til Tyrkiet jf. aftalen af marts 2016, nu hvor Tyrkiet er løbet fra deres pligter i aftalen?

1 Like

Hvordan vil regeringen som ansvarlig for Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet påtage sig et større ansvar for den nuværende krise med hjælpeløse flygtninge ved de græske grænser? Hvilket nødberedskab vil Danmark iværksætte for at hjælpe i den AKUTTE, frygtelige situation? Hvis regeringen kan opfinde “nødbremser” til såkaldte nødsituationer i Danmark, hvilken opfindsomhed kan regeringen så lægge for dagen for at håndtere flygtninges og grækernes nuværende situaton?

6 Likes

Kære statsminister, jeg har lagt mærke til at valgkampen fortsætter selv her efter du er blevet statsminister. Jeg vil derfor gerne minde om, at du mellem valgene er hele Danmarks statsminister og ikke kun dine egne vælgeres. Det største ansvar i et demokrati må være for mindretallet, ellers er vi vel mere et diktatur. Så, jeg håber du vil huske at minister betyder tjener, altså er du Stats-tjener, ikke kun for socialdemokratiske vælgere, men for os alle. Held og lykke med dit virke!
Mvh Camilla

2 Likes

Statsministeren sagde tydeligt i sin åbningstale, at det var en væsentlig opgave, at øge (og gendanne) tillid i det danske samfund.
Mener statsministeren, at tillid bedst bygges med regler og kontrol - eller at det vil være bedre for en øget tillid at være et godt eksempel, som viser tillid til andre?

Og hvordan mener statsministeren, at det skal påvirke Regeringens arbejde for at øge tilliden?

1 Like

Man taler meget om hvordan man i EU og Danmark skal beskytte grænserne og regeringen har meldt ud at de vil hjælpe Grækenland med dette men vi hører ikke noget om hvad man vil gøre med de mange flygtninge. Skal vi bare se til mens de går til af sult og kulde og børn dør af de forfærdelige forhold der er i lejrene. I mine øjne er det rent folkemord der foregår hvor mennesker bliver brugt i et politisk spil. Vil regeringen tage et medansvar i at afhjælpe mennesker i nød og ikke kun beskytte grænser. Vil regeringen blive ved med at se til at EU fører en uansvarlig politik hvor man lader Grækenland og Italien i stikken

4 Likes

Synes statsministeren, at det er rimeligt, at vores medborgere, som stod til at opnå statsborgerskab i løbet af de kommende to måneder, nu er henvist til at vente i ubestemt tid?

Vel at mærke efter de i forvejen var været igennem en urimelig lang proces på op til 3 år, og efter at have opfyldt de meget skrappe betingelser i alle henseender?

Er statsministeren klar over, at det for nogle af de unge mennesker, som stod som bipersoner på lovforslaget, men som når at fylde 18 i ventetiden, betyder, at de selv skal starte helt forfra, inklusive selv at skulle søge om permanent opholdstilladelse først?
Hvilket betyder en omkostning på rund regnet 10.000 kr.!

7 Likes

Hvorfor påkalder corana-virus krisen nødrettilstand, men ikke den stadig mere presserende klimakrise?

PS. Det vil være rart at vide hvilket spørgsmål der bliver brugt og hvilket svar der kom!!

5 Likes

Hvad vil statsministeren gøre for at reducere de vanvittige huslejestigninger, der i henhold til en undesøgelse, foretaget af Laanio.dk i 2018, er steget med 5 gange pristallet siden 1985?

Jeg har foretaget en beregning, som viser at der betales 164 milliarder mere i husleje, end der ville være betalt ved et uændret niveau, og at en gennesnitsindkomst af denne årsag alene har fået reduceret rådighedsbeløbet med over 50%. Dette er den største ENKELTE årsag til den voksende ulighed. I Berlin har man indført et huslejeloft på 75 kr. pr. m2. Det ville en København betyde, at de lejligheder, der nu udbydes til 17.000 + forbrug ville koste 6.750. Disse stigninger er dels opnået gennem en systematisk svindel med den omkostningsbestemte husleje, dels gennem facilitering af den borgerlige regering, der har vedtaget loven om “fupmoderniseringer”. De har gavnet nogle få hundrede individer - og skadet samfundsøkonomien og hjemmenes økonomi ubodeligt. På hvis side er statsministeren?

P.S.: Jeg sender beregningen til din mail i ft.

2 Likes

Dette emne blev automatisk lukket efter 2 dage. Nye svar er ikke længere tilladt.