AFLYSNING Torsten Gejl

Kære Medlem,
Aftenens arrangement med Torsten Gejl er desværre aflyst, pga bl.a. satspulje forhandlingerne. Det er heller ikke lykkes os at finde en erstatningsdag, så et besøg af Torstem Gejl må vente til efter valget, hvor samtalen stadig er aktuel :green_heart:

Kærlig hilsen
Bestyrelsen Helsingør Lokalafdeling