Aflysning af tidleigere annoncerede møder

Kære Medlem af Alternativet Samsø

For god ordens skyld vil jeg informere om, at de møder, jeg tidligere har inviteret til:

  1. Sommermøde den 6. juli
  2. Ekstraordinært Årsmøde den 9. august
  3. Opstillingsmøde den 9. august

nu er aflyst. De er fjernet fra Alternativet Samsøs FB side, som nu er overdraget til Alternativet Østjylland - men det er jo ikke sikkert, at I alle er flittige læser af Facebook.

Jeg tror på, at varmen og sommeren kommer!

De bedste hilsner til jer alle fra Nanna Salicath