Aflysning af opstillingsmødet onsdag, den 21. juni

Kære medlem af Alternativet Samsø

Bestyrelsen bliver desværre nødt til at udskyde det annoncerede opstillingsmøde den 21. juni på grund af “mandefald”.

Vi melder ud, lige så snart vi har en ny dato. Det bliver sandsynligvis i august.

Rigtig god sommer til jer alle!

Mange sommerhilsner fra bestyrelsen

Denne besked undrede mig en hel del – hvorfor aflyse et medlemsmøde på grund af “mandefald”? Jeg antog at det betød at enkelte bestyrelsesmedlemmer var forhindret i at deltage, men det er vel ikke gyldig grund til at aflyse at møde hvor medlemmerne skal diskutere en evt. opstilling til K-valg?

Jeg er imidlertid blevet klar over, at “mandefald” dækker over at Eva Rosschou er udtrådt af bestyrelsen i protest mod at tre bestyrelsesmedlemmer, nemlig Nanna Salicath, Torben Smith Sørensen og Alice Steenor ikke ønskede at undertegne en valgforbundsaftale med socialdemokratiet, SF og Fælleslisten, da denne blandt andet indeholdt et punkt om, at de fire partier skulle støtte hinanden under valgkampen. Det fjerde bestyrelsesmedlem, Peter Fibæk, har tilsyneladende kun deltaget i et enkelt møde siden han blev valgt ind ved årsmødet – hvor han i øvrigt heller ikke var til stede.

Med Eva Rosschous udtræden er bestyrelsen for Alternativet Samsø ikke længere lovlig ifølge vedtægterne. I en sådan situation er det bestyrelsens pligt øjeblikkeligt at indkalde til ekstraordinært årsmøde, men i stedet har man forsøgt at holde medlemmerne i uvidenhed ved at sende en forblommet besked om “mandefald” og en “ny dato for opstillingsmødet”.

I den givne situation er det naturligt at bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde. Tidsfristerne er anført i vedtægterne. Hvis ikke bestyrelsen ønsker at gøre dette, kan den ifølge vedtægterne tvinges til det hvis det skriftligt ønskes af 5 medlemmer. Det bliver forhåbentlig ikke nødvendig.

Samtidig er det naturligt, at bestyrelsen efter dette samlet træder tilbage, og at Alternativet Samsø vender tilbage til det oprindelige idégrundlag med åbenhed, og hvor politikudviklingen foretages i åbne møder med medlemmerne og ikke i hemmelighed af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Jeg (Torben Smith Sørensen) tilslutter mig 100% ovenstående (inklusive afskedigelsen af mig selv). Jeg vil tilføje, at jeg i månedsvis har forsøgt at få de ret omfattende forslag til politikudvikling, som jeg selv har stået for (indenfor områderne “bæredygtighed” og “natur og miljø” sendt ud til høring hos medlemmerne, men disse initiativer er gang på gang blevet bremset af Alice Steenor og Nanna Salicath - senest da jeg foreslog materialet udsendt før det aflyste opstillingsmøde. I stedet udsendte de to damer aflysningen uden at
konferere med mig og underskrev sig endda som “bestyrelsen”. Dette er dybt ulovligt. Efter en opringning til Nanna fra Tina Kjær indvilgede hele resten af bestyrelsen (inklusive undertegnede) i at træde tilbage med øjeblikkelig virkning. Alligevel fremturer Alice og Nanna med at lege “midlertidig bestyrelse” og fastsætte datoer for sommermøde primo juli og nyt opstillingsmøde i august. Jeg har henvendt mig til Tina Kjær om disse ulovligheder, men har hidtil kun fået, hvad jeg vil betegne som udenomssnak. Alice’s og Nanna’s selvbestaltede diktatur må stoppes omgående.

Jeg skriver gerne under på et krav om et ekstraordinært årsmøde med to punkter på dagsordenen:

  1. Afskedigelse af resterne af den “gamle bestyrelse” med øjeblikkelig virkning.

  2. Synes medlemmerne, at vi skal opstille kandidater til KV17, eller skal vi bruge de næste fire år på at få
    Alternativet Samsø til at falde til ro og helst vokse sig stor gennem medlemsdrevne initiativer under en
    ny bestyrelse. Eventuelt kunne vi tage en “bestyrelsespause”, hvis reglerne tillader dette.

Jeg beklager, at det her har været nødvendigt at kritisere personer på grund af et helt uhørt taburetklæberi.

Mange hilsner fra Torben Smith Sørensen
torben.bente.samsoe@post.tele.dk.