Aflysning af årsmøde og opstillingsmøde den 21. marts 2020

Midt- og Vestjylland den 11. marts 2020

Kære medlemmer af Alternativet i Storkreds Midt- og Vest!

Med baggrund i myndighedernes opfordring til at aflyse alle arrangementer i frivillige foreninger pga. coronaviruset, aflyser Års- og opstilingsmøde lørdag den 21 marts 2020 i Silkeborg,

Der vil i de nærmeste dage følger besked til medlemmerne om hvad som fremadrettet skal ske også set i lyset af det uvejr, som har ramt Alternativet, så det fremadrettede arbejde kan komme i gang så hurtigt som muligt,

Mvh

Formandsskabet i Midt- og Vestjylland