Affald - fokus i fremtiden

Den 16. juni 2020 var Alternativet støttere af “Klimaplan for en grøn affaldssektor”, og planen udstak bl.a. krav om affaldssortering bliver ensformigt på tværs af alle kommuner og at der nu skulle sorteres i 10 fraktioner.

Marts 2022 informerer Miljøstyrelsen, at kun 12 kommuner har overholdt tidsfristen og implementeret de nye retningslinier, og at 62 kommuner forventes at overholde kravene ultimo 2022. Hvad status er pt. ved jeg ikke, men jeg konkluderer, at 62 kommuner skulle have dispensation for tidsfristen og at der fortsat er 24 kommuner, som forventeligt ikke overholder kravene.

Danmark er underlagt krav fra EU om øget affaldssortering, og kravene stiger løbende, og de forsøges her løst med at få indført flere fraktioner (typer affald til sortering).
Den fraktion der hedder “Tekstiler” er den sidste som er planlagt indført, og så er der ikke flere nye fraktioner, som kan være baggrund for opnåelse af de fremtidige øgede krav fra EU. Tilbage er kun, at alle borgere (affaldsproducenter) skal forbedre sin sortering indenfor de eksisterende fraktioner, og skal gøre det i det uendelige.
Det vil komme til at kræve enorme ressource at arbejde med alle borgere i Danmark.

I dag kan flertallet af kommunerne kun rykker sig under dispensation, og 2. flertallet rykker sig ikke i mål selv under dispensationsperioden.
Hvordan kan vi forestille os, at de vil rykke for mere affaldssortering i fremtiden, når de står overfor den fantastisk store opgave det er, at arbejde med at motivere mennesker.

I forvejen mangler de penge til driften, hvilket bl.a. fremgår af nyhderne på DR i dag.
Det bliver da også tydeligt for mig, at den plan vi var med til at få stemt igennem “Klimaplan for en grøn affaldssektor” også arbejder imod egne interesser, for der er elementer af selvmodsigelser i den. Planen stiller øgede krav til kommunerne, men også til at affaldsgebyret overfor borgerne ikke må stige??? … alle omkostninger til affald skal jo afregnes direkte til de forbrugere der producerer affald, så der ligger en selvmodsigelse i det, altså hvis kommunerne ikke kan finde besparelser.

Det bliver dyrere i fremtiden … og muligheden for at leve op til det forsvinder i et politisk spil, hvor ingen vil “betale prisen”.
Klimakrisen har været udsat for for lidt fokus i perioder med god økonomi, og nu hvor alvorligheden er ved at gå op for flertallet, så går vi ind i en periode med dårlig økonomi, hvor ingen vil betale for indsatsen der skal gøres.

Jeg er bekymret ved udsigten til bedring indenfor affaldssortering i fremtiden, og vil gerne høre om Alternativet har en politik på den lange bane, for jeg har ikke kunnet finde noget om det i vores politiske program.

Er der andre, der har en mening om det her?