Ændringsforslag til partiprogrammet

Jeg vil stille følgende ændringsforslag til vedtægterne:

§11, stk. x (ny): “Medlemmerne har ret til at få behandlet alle deres forslag til ændringer af partiprogrammet og vedtægterne (forudsat at betingelserne i stk. 4 og 5 er opfyldt). Dog kan der ikke oprettes nye kapitler, mærkesager, eller forslag i partiprogrammet, men kun foretages ændringer i den eksisterende tekst, indenfor de givne rammer. Retten bortfalder på ekstraordinære årsmøder.”

Begrundelse: Politisk Forum vedtager nye mærkesager og forslag fra polaerne, som bliver lagt ind i partiprogrammet. Men partiprogrammet skal også opdateres på andre måder. Det giver ikke nogen mening at gå hele vejen via polaerne, hvis man bare vil have ændret et par linier, opdateret en forældet tekst, eller slettet en mærkesag eller et forslag. Derfor skal der altid være mulighed for at stille ændringsforslag til partiprogrammet på årsmøderne.

Ulempe: Det kræver tid på årsmødet at behandle alle ændringsforslagene fra medlemmerne. Hvis det viser sig at være et problem, så må vi efterfølgende kræve flere stillere, for at begrænse antallet af forslag.

2 Synes om

Fuld opbakning til dit forslag Carl.
Medlemsdemokratiet kunne få det bedre hvis der var en reel chance for at være med i processen. POFOs nye procesbeskrivelse synes jeg lyder godt i princippet - men uvist af hvilken årsag - så skal alting gå meget hurtigt i POLA og efterfølgende processer, hvilket reelt forhindrer medlemmerne at mødes i storkredsen og debattere med deres 2 repræsentanter i POFO når der bliver udsendt materiale fra politisk ledelse.
POFOs tidsproces burde fordobles - og ellers mangler der en begrundelse for hvorfor det skal gå så hurtigt. En mere rolig proces ville skabe et medejerskab til politikken blandt medlemmerne.

1 Synes om

Torben, må jeg nævne dig som en af forslagsstillerne? I så fald skal jeg have dit medlemsnummer, by, og storkreds.

Jeg har en ny og kortere formulering, som måske er bedre:

§11, stk. x (ny): “Medlemmerne kan ikke oprette nye kapitler, mærkesager, eller forslag i partiprogrammet, men kun stille ændringsforslag til den eksisterende tekst, indenfor de givne rammer.”

Begrundelse: Politisk Forum vedtager nye mærkesager og forslag fra polaerne, som bliver lagt ind i partiprogrammet. Det står ikke nævnt i vedtægterne, hvilke muligheder årsmødet har for at foretage ændringer i partiprogrammet. Denne mangel forsøger vi at råde bod på. Der skal være en klar arbejdsdeling, hvor partiprogrammet først og fremmest bliver til udfra en udviklingsproces, der går via polaerne, men hvor årsmødet efterfølgende har mulighed for at gå ind og foretage rettelser. Partiprogrammet bør ikke være mejslet i granit, men skal løbende opdateres.

Dette giver samtidig årsmødet - som er partiets øverste myndighed - en vis kontrol over hvad Politisk Forum foretager sig. Vi kan ikke bare gå ud fra, at Politisk Forum altid er i overensstemmelse med et flertal af medlemmerne. Det så vi et godt eksempel på i forbindelse med den seneste EU-afstemning, hvor ledelsen anbefalede et ja. Hvad nu hvis Politisk Forum vedtager en EU-politik, som et flertal af medlemmerne er imod?

Ulempe: Det kræver tid på årsmøderne at behandle ændringsforslagene til partiprogrammet fra medlemmerne. Hvis det viser sig at være et problem, så må vi efterfølgende kræve flere stillere, for at begrænse antallet af forslag.

Carl jeg foretrækker dit oprindelige forslag