Ændringsforslag 5: Politisk Forum

Tilføjes til § 10, stk. 6

”Politisk leder er forperson for Politisk Forum”.

Fordele
I Alternativets vedtægter er der ikke en beskrevet rolle for politisk leder. Det fremgår alene at politisk leder vælges på Landsmødet, at der skal indkaldes til ekstraordinært Landsmøde såfremt Alternativet står uden politisk leder, at politisk leder er medlem af Politisk Forum (POFO) samt Daglig Politisk Ledelse (DPL) såfremt Alternativet er i Folketinget. I og med Uffe Elbæk har udfyldt rollen som politisk leder fra partiets stiftelse har der ikke vedtægtsmæssigt været taget stilling til rollens mandat og de opgaver der følger med. Der er til gengæld gjort nogle erfaringer med rollen i Alternativets forskellige beslutningsrum.

Det er derfor naturligt, at der i Hovedbestyrelsens arbejde med udvikling af organisationen på et tidspunkt vil komme et vedtægtsmæssigt udspil omkring en præcisering af politisk leders rolle. Indtil da har Hovedbestyrelsen, som Alternativets ledelse mellem Landsmøderne den opfattelse, at politisk leder naturligt indtager en ledende rolle i Politisk Forum (POFO). Og at denne ledende rolle er særlig vigtig for en politisk leder der ikke sidder i folketingsgruppen.

Politisk leder har en frihed til at fortolke Alternativets politiske program og retning på grundlag af de beslutninger der tages i Alternativets relevante ledelsesfora.

Ulemper
Hovedbestyrelsen er opmærksom på at hvis politisk leder også er medlem af Folketinget, kan det kræve ekstra ressourcer at skulle være forperson for POFO. Vi forventer dog det i givet fald at det kan håndteres gennem delegering internt i POFOs ledelsesudvalg.

At rollen som forperson for POFO ikke er nærmere defineret.

3 Synes om

Lad os håbe, at Theresa Scavenius bliver valgt. Hun har de rette kompetancer.

Jeg spekulerer på, om hendes kompetencer inkluderer evnen til at følge Hovedbestyrelsens opfordring til aspiranterne - særligt delene om AlleOs og Dialog:

Fortæl medlemmerne hvorfor du vil være politisk leder

Aspiranter opfordres til at bruge AlleOs til at annoncere kandidatur ved at melde sig ind i aspirant-teamet, samt opdatere jeres AlleOs-profil med en kandidatpræsentationen, hvor der fokuseres på hvorfor du gerne vil være politisk leder for Alternativet.

Derudover, opfordres der til at du som aspirant går ind og tager drøftelser med medlemmerne på Dialog.

3 Synes om