Ændringsforslag 3a: Tilføjelse til ændringsforslag 1 og ændringsforslag 3b

Tilføjes §7, stk. 9 hvis ændringsforslag 1 vedtages

Ændringsforslag a)

“Man kan højst være politisk leder i 10 år i træk. Retten til at genopstille som politisk leder genvindes efter 5 år.

Ændringsforslag b)

Politisk leder skal, når valgt, udtræde af Hovedbestyrelsen, storkredsbestyrelse, lokalforeningsbestyrelse, Dialogrådet eller Vedtægtsudvalget, i fald vedkommende måtte sidde i en eller flere af disse. Den politiske leder kan ikke vælges til nogen af disse organisatoriske hverv.”

Fordele
Forslag a) sikrer at politisk leder underlægges samme principper for genopstilling som folketingsmedlemmer.
Forslag b) gør det klart at hvis man vælges som politisk leder, så kan man ikke samtidigt have organisatoriske hverv…

Ulemper
Vil potentielt tvinge en ellers velfungerende politisk leder fra hvervet.

1 Synes om

Da der er megen automatik i valg af leder, er 10 år alt for lang tid.

2 Synes om