Ændringsforslag 1 om valg af politisk leder

§ 7 Stk. 9 - Ny tekst
“Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.

Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk.2. Samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg.

Såfremt Alternativet står uden politisk leder, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde.”

§ 7 Stk. 9 - Eksisterende tekst
Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Personen skal være folketingsmedlem, hvis Alternativet er i Folketinget. Såfremt Alternativet står uden politisk leder, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde

Fordele
Det vil være godt for såvel parti som bevægelse og den politiske leder, der måtte blive valgt, at alle, der har et ønske om at blive politisk leder, også får muligheden for at stille op. Hvis en eller flere fra folketingsgruppen ønsker at stille op, vil det også styrke dem som ledere, hvis de bliver valgt i et åbent felt. Og det vil samlet set øge den nye politiske leders demokratiske mandat, hvis det har været et valg, hvor alle kan stille op.

Kravet om stillere og kravene om valgbarhed til Folketinget sikrer at eventuelle kandidater som ikke måtte sidde i Folketinget dels kan samle en bred opbakning, dels på sigt kan vælges til Folketinget.

Ulemper
Ved at åbne så bredt kan det gøre processen alt for uforudsigelig. Vi mener dog at kravet om stillere adresserer dette.

1 Synes om

Hvorfor skal man kunne være stiller for flere kandidater? Jeg tænker, man hurtigt kunne finde hundrede stillere, som ønsker, at alle skal kunne stille op, og som kandidater så automatisk kan blive opstillet af!

Det undrer mig, at kravet om 100 stillere også gælder for folketingsmedlemmer. De har allerede vist sig værdige til masser af vælgeres tillid. Jeg vil foretrække at vores folketingskandidater ikke behøver bruge tid på at finde stillere, hvis de vil kandidere til posten.

1 Synes om

Else, som leder har sde ikke vist sine evner.