Ændring i Storkreds Fyns bestyrelse og udskydelse af årsmøde

Kære medlemmer i Alternativet Fyn
Som flere af jer allerede har erfaret, har vores forperson Kaj Løvstrøm Nilsson meldt sig ud af Alternativet. Det beklager de tilbageværende medlemmer af bestyrelsen meget, da vi har haft et godt samarbejde med Kaj og værdsætter ham og hans store indsats for Alternativet.

Vi har konstitueret os på ny således:
Forperson: Hanne Høfsten
Næstforperson: Jes Romme
Kasserer: Mogens Nielsen
Suppleant: Bente Kristoffersen
Vi fortsætter arbejdet som forretningsbestyrelse.

Vedr. udsættelse af årsmøde har vi fået følgende besked fra HB:
Vi anser situationen for ekstraordinær og sammenlignelig med force majeure, og vi anbefaler derfor, at storkredsbestyrelser melder følgende ud:

  1. Års- og opstillingsmøder udskydes og afholdes snarest muligt efter at regeringen har meldt ud, at det er forsvarligt at mødes i offentlige forsamlinger.
  2. De eksisterende storkredsbestyrelser konstituerer sig som forretningsbestyrelser, og har alene til opgave at varetage almindelig forretningsførelse frem til det næste årsmøde i storkredsen. Forretningsbestyrelsen kan selv vurdere om, årsmøde skal kombineres med opstillingsmøde, eller om opstillingsmøde varetages af ny bestyrelse.
  3. Indsendte opstillingsgrundlag der er indsendt rettidigt i forhold til udmeldte frister er gældende frem til afholdelse af næste års- og opstillingsmøder, og der åbnes i den situation ikke op for nye opstillingsgrundlag.
  4. Politiske kandidater valgt på opstillingsmøder i 2019, anses som værende kandidater for Alternativet frem til afholdelse af de nu udskudte opstillingsmøder, hvis ikke det er imod kandidatens vilje.

De bedste hilsner fra Storkreds Fyns bestyrelse
Hanne Høfsten

2 Synes om