Ændring i bestyrelsen for Faxe-Stevns

Kære alle

Rune Schjellerup er i dag trådt tilbage som forperson og trådt ud af bestyrelsen.

Den resterende bestyrelse samt suppleanter har holdt telefonmøde efterfølgende. Ivan Flændsdal er trådt ind i bestyrelsen, og bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Kirsten Kock, Forperson
Ivan Flændsdal, Næstforperson
Helle Dalsgaard, Kasserer

Referat af telefonmødet følger.

Vi håber, at der til årsmødet den 29. januar 2017 melder sig flere gode mennesker, der har lyst til at være med i bestyrelsen, så vi med forenede kræfter kan arbejde hen imod et godt resultat til KV17 om et års tid i begge kommuner.

Grønne hilsner
pbv.

Kirsten