Ældreplejen i Guldborgsund

Ja, der skal ansættes flere uddannede personaler, for behovet er enormt for flere ansatte i de nære opgaveløsninger. Jeg har en klar fornemmelse af, at personalet i ældreplejen er under stærkt pres. Det bliver synligt i sygefraværsstatistikker, tilsynsrapporter, artikler om dårligt arbejdsmiljø, og ved at man i stigende grad ikke kan besætte ledige stillinger med uddannede sosuer. Presset gælder alle niveauer fra sosu-hjælper, sosu-assistent, visitator, leder, distriktsleder osv.


Importeret fra: https://guldborgsund.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/aeldreplejen-i-guldborgsund