Ægtefællesammenføring

Jeg har som et stort ønske, at man som dansker eller som udlænding med en opholdstilladelse kan få sin udenlandske ægtefælle til Danmark uden al det bureaukrati, som findes idag. Det er i orden at lægge en bankgaranti på 50000 kr., og det skal være et krav med sprogskole og/eller arbejde. Men ikke alle de absurde krav og stupide tests. Mennesket er jo ikke en maskine. 24 års-reglen bør ændres til en 21-års-regel. Det skal også være lettere at få udenlandsk besøg fra ikke-EU-lande; i hvert fald skal det være mindre kompliceret af få besøg af sin udenlandske kæreste eller hustru/ægtemand af det modsatte eller samme køn. Kærlighed på tværs af landegrænserne skal ikke begrænses.

3 Likes